Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Akt oskarżenia ws. manipulacji kursem akcji na WIG20

Data publikacji 26.06.2015

Policjanci z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą KSP zakończyli prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie trwające od 2 lat postępowanie w sprawie manipulowania kursem akcji. Prokurator skierował do śródmiejskiego sądu akt oskarżenia przeciwko Romanowi K. i Grażynie K.

Oskarżonym zarzuca się, że w okresie od 19 do 30 kwietnia 2013 r. dokonali manipulacji akcjami spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez składanie zleceń oraz zawieranie transakcji mogących wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu i podaży oraz powodujących sztuczne ustalenie ceny akcji i zapewniających kontrolę nad popytem i podażą.

Zawiadomienie w tej sprawie złożyła Komisja Nadzoru Finansowego. Postępowanie prowadzili policjanci wydziału dw. z przestępczością gospodarczą KSP (jest to jedyna w Polsce komórka zajmująca się zwalczaniem tego typu przestępstw) pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W ciągu kilkunastu miesięcy śledczy przesłuchiwali świadków, zasięgali opinii biegłych oraz przesłuchiwali podejrzewanych.

Z materiałów postępowania wynikało, że manipulacja dokonana przez oskarżonych polegała na składaniu zleceń i zawieraniu transakcji w taki sposób, by bez istotnej zmiany stanu posiadania akcji spowodować sztuczne zwiększenie wolumenu obrotu akcjami spółki B. S.A.

Materiał dowodowy zebrany w sprawie pozwolił śledczym na przedstawienie 2 osobom zarzutów. Przesłuchana w charakterze podejrzanej Grażyna K. nie przyznała się do zarzucanego jej czynu i odmówiła złożenia wyjaśnień w sprawie. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Roman K. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia.

18 czerwca 2015 r. prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie skierował do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Romanowi K. i Grażynie K.

(KSP / mg)

Powrót na górę strony