Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta ekspertów Policji Królestwa Niderlandów w KGP

Data publikacji 30.06.2015

W dniach 30 czerwca – 1 lipca br. w Komendzie Głównej Policji składa wizytę delegacja ekspertów Policji Królestwa Niderlandów. Spotkanie ekspertów ds. wymiany informacji polskiej Policji i Policji Królestwa Niderlandów jest realizowane na podstawie wcześniejszych ustaleń z partnerem niderlandzkim w ramach wspólnego polsko-holenderskiego Programu Współpracy na lata 2013 – 2015.

Tematem przewodnim spotkania z ekspertami holenderskimi jest omówienie oraz możliwości dotychczasowej współpracy w zakresie usprawniania dwustronnej wymiany informacji w ramach istniejącego stanu prawnego, jak również nakreślenie ewentualnego projektu porozumienia o współpracy w zakresie wymiany informacji w wybranych obszarach.

Czerwcowe spotkanie ekspertów zapoczątkuje długotrwały proces zmierzający do zawarcia w przyszłości umowy o współpracy polsko-niderlandzkiej.

Zakres wiedzy merytorycznej właściwy dla Polski zostanie przedstawiony przez wyznaczonych naczelników wydziałów oraz ekspertów komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji: BMWP KGP, BSK KGP i GABINETU KGP.

Od 2013 roku polska Policja prowadzi z Policją Królestwa Niderlandów intensywne wspólne działania na terenie Holandii w ramach projektu „Migracja pracowników z Centralnej i Wschodniej Europy do holenderskiego regionu Limburg”, a także regionu Noord –Holland mające na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz wyzyskowi pracowniczemu.

Policja Królestwa Niderlandów wysoko ocenia dotychczasową współpracę z polską Policją.

(BMWP KGP / mw)

 

 

Powrót na górę strony