Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne wakacje nad Adriatykiem

Data publikacji 01.07.2015

Już od dziś sześciu polskich policjantów rozpocznie służbę na chorwackim wybrzeżu. Na mocy protokołu podpisanego w tej sprawie do 1 września br. policjanci będą asystować i pomagać chorwackim kolegom podczas wspólnych patroli policyjnych w rejonie miast Pula, Biograd oraz Trogir w Republice Chorwacji, gdzie każdego roku spędza wakacje kilkaset tysięcy turystów z Polski.

Często nie zauważamy jak istotne zmiany zaszły w naszym otoczeniu, zarówno w tym bliskim jak i tym bardziej odległym. To co dla nas jest dziś oczywistym jeszcze kilka lat temu takim nie było. W 2014 r. minęło 10 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jednym z pozytywnych aspektów akcesji jest swoboda przemieszczania się pomiędzy państwami. Większość z nas podróżując po terenie Unii Europejskiej nawet nie dostrzega granic. Możliwość swobodnego przemieszczania po terenie Unii Europejskiej niesie ze sobą nie tylko wiele dobrodziejstw, ale rodzi również szereg zagrożeń.

Uwarunkowania te zrodziły potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Policji, jako instytucji nowoczesnej, szybko reagującej na zmiany zachodzące w otoczeniu, potencjalne zagrożenia, ale też przede wszystkim wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom Polaków.

Stąd też jednym z priorytetów polskiej Policji jest rozwijanie współpracy międzynarodowej. Komenda Główna Policji bierze udział w realizacji nowych przedsięwzięć, a także udziela pomocy w zakresie swoich kompetencji innym państwom.

Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego, przy udziale Biura Międzynarodowej Współpracy Policyjnej Komendy Głównej Policji, w sezonie wakacyjnym w ramach międzynarodowego projektu "Bezpieczny sezon turystyczny" organizuje polsko-chorwackie patrole na wybrzeżu Adriatyku.

Współpraca w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa polskim turystom wypoczywającym nad Adriatykiem została zapoczątkowana już w 2010 r., kiedy to po raz pierwszy dwójka polskich policjantów pełniła służbę patrolową przez okres miesiąca. Obecnie współpraca ta opiera się na mocy Protokołu pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczpospolitej Polskiej a Generalną Dyrekcją Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji w sprawie zasad i warunków pełnienia służby przez polskich funkcjonariuszy Policji w Republice Chorwacji w sezonie turystycznym, podpisanego przez Komendanta Głównego Policji i Generalnego Dyrektora Policji Republiki Chorwacji.

Współpraca ta w latach ubiegłych była bardzo wysoko oceniana nie tylko przez stronę chorwacką, ale przede wszystkim polskich turystów. Zapewne wynika to z faktu, że polscy policjanci występując w umundurowaniu służbowym realizują nieco odmienne zadania z zakresu służby prewencyjnej mające na celu:

  • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i umacnianie świadomości opieki państwa nad Polakami wypoczywającymi w Chorwacji,
  • ułatwienie komunikacji z policją chorwacką oraz opiniowanie i doradztwo w zakresie rodzaju i charakteru postępowania,
  • pomaganie obywatelom polskim w skomunikowaniu się z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji,
  • podtrzymanie statusu obywateli polskich w Chorwacji jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli, na równi z obywatelami Chorwacji i innych państw.

Poziom realizowanych zadań został bardzo wysoko oceniony również przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu, z której przedstawicielami polscy policjanci pozostają w ścisłym kontakcie. Zadania realizowane przez policjantów uzupełniają się z zadaniami realizowanymi przez MSZ, stąd też bieżące informacje w zakresie możliwej do uzyskania pomocy znajdują się na stronie internetowej ambasady ( http://www.zagrzeb.msz.gov.pl/pl/ ).

W obecnym sezonie wakacyjnym polską Policję na terytorium Chorwacji reprezentują policjanci z garnizonu lubelskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Na bazie doświadczeń lat minionych należy mieć nadzieję, że polscy policjanci nie będą mieć okazji podejmowania zbyt wielu interwencji, albowiem Polacy na terenie Chorwacji są bardzo uprzejmi, zdyscyplinowani oraz przestrzegają zarówno miejscowych norm prawnych jak i kulturowo-obyczajowych. Stąd też są grupą narodową bardzo mile przyjmowaną przez miejscową społeczność.'

(BPiRD KGP / mw)

Czytaj również: Oficjalna inauguracja „Bezpiecznych wakacji nad Adriatykiem”►

  • Mandat za pływanie w niedozwolonym miejscu na szlaku wodnymmale
  • Patrol graniczny
  • Team Zadar
  • Makarska info put
Powrót na górę strony