Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wiceminister SW Grzegorz Karpiński uroczyście rozpoczął budowę nowej siedziby KPP i OPP w Krakowie

Data publikacji 03.07.2015

Ruszyła właśnie budowa nowej siedziby Oddziału Prewencji Policji w Krakowie oraz Komendy Powiatowej Policji. Stare budynki zostaną zastąpione nowymi, wystandaryzowanymi i nowoczesnym obiektami.

Oficjalne rozpoczęcie inwestycji -  symboliczne wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę siedziby Oddziału Prewencji Policji -  nastąpiło w obecności Sekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Pana Grzegorza Karpińskiego, Wojewody Małopolskiego Pana Jerzego Millera, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Mariusza Dąbka,  Pana Bogdana Klimka – Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, który występował w imieniu prezydenta Miasta Krakowa profesora Jacka Majchrowskiego. Następnie została „wbita łopata” pod budowę fundamentów nowej siedziby dla policjantów i pracowników powiatu krakowskiego.

Wymienieni byli sygnatariuszami  aktu, który został włożony do tuby wraz z dzisiejszymi wydaniami lokalnej prasy oraz emblematem Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, a następnie symbolicznie wmurowany w miejscu, gdzie powstaje nowa siedziba.

W uroczystości wzięli również udział  Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Krakowie Pani Małgorzata Mrugała, Naczelnicy Wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

Nowa siedziba Oddziałów Prewencji Policji w Krakowie spełniać będzie wszystkie wymogi standaryzacyjne. Nowoczesny i funkcjonalny obiekt usprawni pracę policjantów oraz pracowników cywilnych co będzie miało też pośredni wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa w powiecie.  Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2017 rok.

W swoim przemówieniu wiceminister spraw wewnętrznych pan Grzegorz Karpiński zwrócił uwagę, że nowa siedziba należy się policjantom po prawie 40 latach codziennej służby w starych barakach. Podkreślił również, jak szczególna jest codzienna służba policjanta, dziękując za to, że „to właśnie policjanci bronią i służą tym najsłabszym”.

Inwestycja obejmować będzie budowę dwukondygnacyjnego budynku sztabowo-koszarowego oraz parterowego budynku garażowo-warsztatowego. W ramach inwestycji powstaną również - magazyn centralny, magazyn pododdziałów, biuro przepustek – dyspozytornia, hala sportowa wraz z zapleczem oraz wiaty garażowe. Wykonany zostanie także plac apelowy, parkingi, place manewrowe i drogi dojazdowe. Prawdopodobnie będzie to najnowocześniejszy obiekt w Polsce dla policjantów służących na co dzień w Oddziale Prewencji Policji. Przełoży się to zapewne też na jeszcze lepsze wyniki i codzienną służbę.

Oddział Prewencji Policji w Krakowie do tej pory był zlokalizowany przy ul. Łokietka 205, gdzie użytkował budynki kontenerowe wzniesione w latach 70-tych XX wieku. Małopolski Komendant Wojewódzki Policji od wielu lat starał się pozyskać odpowiednią siedzibę dla tej jednostki z uwagi na zły stan techniczny i nie spełnienie wymogów stawianych obiektom służbowym Policji. Niestety, wszelkie próby pozyskania w drodze bezinwestycyjnej odpowiednich siedzib dla jednostki krakowskiej Policji nie przyniosły rezultatu. Dlatego też w 2013 roku został zatwierdzony „Program Inwestycji dla Budowy nowej siedziby Oddziału Prewencji Policji w Krakowie przy ul. Łokietka 205”.

Planowany termin realizacji inwestycji przewidziany jest na lata 2015 - 2017.  Koszt całej inwestycji szacowany jest na kwotę ok. 46 mln złotych.

Bezpośrednio po wmurowaniu aktu erekcyjnego dokonano również symbolicznego wbicia  łopaty pod budowę Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, której siedziba również będzie zlokalizowana w Krakowie przy ul. Łokietka 205. Do tej pory policjanci i pracownicy służyli w starych barakach, które nie spełniały już żadnych norm sanitarnych i budowlanych.

Uroczystość rozpoczęcia budowy była również dobrą okazją do spotkania się i rozmowy Wiceministra Spraw Wewnętrznych pana Grzegorza Karpińskiego  z policjantami.

(KWP w Krakowie / mw)

  • Wiceminister SW Grzegorz Karpiński uroczyście rozpoczął budowę nowej siedziby KPP i OPP w Krakowie
  • Wiceminister SW Grzegorz Karpiński uroczyście rozpoczął budowę nowej siedziby KPP i OPP w Krakowie
  • Wiceminister SW Grzegorz Karpiński uroczyście rozpoczął budowę nowej siedziby KPP i OPP w Krakowie
  • Wiceminister SW Grzegorz Karpiński uroczyście rozpoczął budowę nowej siedziby KPP i OPP w Krakowie
  • Wiceminister SW Grzegorz Karpiński uroczyście rozpoczął budowę nowej siedziby KPP i OPP w Krakowie
  • Wiceminister SW Grzegorz Karpiński uroczyście rozpoczął budowę nowej siedziby KPP i OPP w Krakowie
Powrót na górę strony