Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie policjantów oraz przekazanie nowych radiowozów

Data publikacji 06.07.2015

Dzisiaj Lubelski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz Działo powitał w naszych szeregach 10 nowych funkcjonariuszy. Uroczyste ślubowanie odbyło się na dziedzińcu KWP w Lublinie. Również dzisiaj Garnizon Lubelski wzbogacił się o 15 nowych oznakowanych radiowozów marki Kia Sportage. Pojazdy trafiły do komend powiatowych i miejskich województwa lubelskiego.

Uroczysty apel odbył się dzisiaj o godz. 8:00 na dziedzińcu KWP w Lublinie. Podczas zbiórki rotę ślubowania złożyło 10 młodych policjantów. Funkcjonariuszy powitał Lubelski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz Działo, Zastępcy LKWP, a także kadra kierownicza lubelskiego garnizonu.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało m. in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad zorganizowany oraz komisję lekarską.  Najwyższą liczbę punktów uzyskał post. Dariusz Jackowski, który będzie służył w KMP w Lublinie.

Wkrótce nowi policjanci wyjadą na kurs podstawowy. W szkole Policji będą zdobywać wiedzę m. in. z zakresu znajomości obowiązujących przepisów prawnych i procedur ich stosowania. Poznają psychologiczne aspekty pracy policjanta oraz etyki zawodowej. Wyposażeni w wiedzę i umiejętności wrócą do swoich macierzystych jednostek.

Młodzi policjanci zasilą szeregi komend w Lublinie, Chełmie, Zamościu, Krasnymstawie, Lubartowie oraz Oddziału Prewencji Policji KWP w Lublinie.

Podczas dzisiejszej uroczystości zostały także przekazane policjantom z komend miejskich i powiatowych naszego garnizonu nowe, oznakowane radiowozy m-ki Kia Sportage zakupione zostały ze środków unijnych pozyskanych w ramach Projektu  „Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”. To przedsięwzięcie realizowane przez Komendę  Wojewódzką Policji  w Lublinie oraz Zarząd MSW Ukrainy w Obwodzie Wołyńskim. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia poziomu bezpieczeństwa  mieszkańców zamieszkujących tereny przygraniczne naszego Państwa i  Ukrainy.

Jest to już kolejny zakup w ramach programu. Podczas ubiegłorocznych wojewódzkich obchodów Święta Policji przekazane zostały 42 pojazdy marki Nissan Pathfinder. Realizowany jest również zakup 38 samochodów marki Isuzu dla Zarządu MSW obwodu wołyńskiego.

W uroczystości udział wzięła także kadra kierownicza lubelskiego garnizonu Policji, naczelnicy i kierownicy wydziałów KWP, a także policyjni kapelani, którzy poświęcili radiowozy przed oddaniem ich do użytku.

  • Ślubowanie policjantów oraz przekazanie nowych radiowozów
  • Ślubowanie policjantów oraz przekazanie nowych radiowozów
  • Ślubowanie policjantów oraz przekazanie nowych radiowozów
  • Ślubowanie policjantów oraz przekazanie nowych radiowozów
  • Ślubowanie policjantów oraz przekazanie nowych radiowozów
  • Ślubowanie policjantów oraz przekazanie nowych radiowozów
Powrót na górę strony