Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Walka z dopalaczami: działania i profilaktyka

Data publikacji 13.07.2015

Dzisiaj w Komendzie Głównej Policji odbyła się narada na której podsumowane zostały dotychczasowe działania Policji podjęte po otrzymaniu informacji o pierwszych osobach zatrutych dopalaczami. Służby i instytucje odpowiedzialne za walkę z tym procederem zapowiedziały dalsze działania wymierzone w handel dopalaczami. Opracowane zostaną także nowe programy profilaktyczne skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Pani Minister Teresa Piotrowska podczas konferencji prasowej po spotkaniu poinformowała, że działania podejmowane dotąd zarówno przez Policję, jak i Straż Graniczną, Służbę Celną i przez Inspekcję Sanitarną będą kontynuowane tak jak do tej pory, z jeszcze większą determinacją.

Wkrótce zostaną opracowane kolejne programy profilaktyczne dotyczące niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy. – W środę zorganizuję w tej sprawie spotkanie. Akcja profilaktyczna, którą zorganizujemy wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przy współudziale oczywiście Policji, Ministerstwa Zdrowia, Inspekcji Sanitarnej, ruszy już na początku września - powiedziała szefowa MSW. Pani Mnister zwróciła też uwagę na potrzebę jeszcze szerszych działań profilaktycznych, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, wszędzie tam, gdzie są duże grupy młodzieży, gdzie młodzież odpoczywa, czy też tam gdzie się bardzo często zbiera, po to by przekazywać informacje o tym jak bardzo zdradliwe i niebezpieczne mogą być narkotyki w postaci pojawiających się na rynku tzw. dopalaczy.

Minister Teresa Piotrowska przypomniała także o realizowanej od wielu lat akcji profilaktycznej „Profilaktyka, a Ty”. Jeszcze niedawno, bo pod koniec czerwca w Warszawie, PaT obchodził swój 10 jubileusz. Na Stadionie Narodowym spotkało się 11 tysięcy młodych ludzi, którzy promują życie bez przemocy i narkotyków. To są tacy liderzy, którzy emanują na swoich rówieśników modą na bezpieczne życie - powiedziała Minister. - Jest to akcja, którą chcemy poszerzać, tak aby docierała ona do niemal każdej szkoły w Polsce, bo niestety wśród tych, którzy sięgają po narkotyki czy dopalacze, są coraz młodsi. Pani Minister podkreśliła, że w przyszłorocznym budżecie na ten cel zarezerwowane zostaną dodatkowe pieniądze.

Podczas spotkania Igor Radziewicz-Winnicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia przypomniał, że od 1 lipca br. obowiązuje znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Oznacza to, że wszystkie znane dopalacze stały się narkotykami i ich wprowadzanie do obrotu jest nielegalne. Wiceminister podziękował również Policji za współpracę - Dziękujemy bardzo za wspaniałą współpracę z Policją i fakt, że dzisiaj znajdujemy się w Komendzie Głównej Policji uzasadnia też powagę i zmianę statusu kategorii przestępstwa o którym mówimy. Jak podkreślił Podsekretarz Stanu - nowa Ustawa pozwala nam także zatrzymać transport dopalaczy już na etapie przyjazdu do kraju, a zmiana definicji dopalacza ułatwia procedowanie kar administracyjnych i zamykanie nieuczciwych przedsiębiorców, albo mówiąc wprost bandytów, którzy zajmują się zatruwaniem ludzi tymi nielegalnymi substancjami.

Minister zaapelował także do osób, które zażywały dopalaczy lub zamierzają to robić – Nie bierzcie tego, bo to śmiertelne zagrożenie, można łatwo uczynić sobie trwałą szkodę na zdrowiu albo umrzeć, co spotkało już tak wiele osób w Polsce. To jest olbrzymie zagrożenie – powiedział Igor Radziewicz-Winnicki.

Pełniący obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Posobkiewicz powiedział, że współpraca Policji i Inspekcji Sanitarnej w tym zakresie istnieje już od dawna - a na dzień 1 lipca br., czyli na czas wejścia nowelizacji ustawy przygotowywaliśmy się wspólnie przez szereg dni. Osobiście nadzorował to obecny tutaj Pan generał Schossler ze strony Policji. Dzięki temu skontrolowano 120 placówek, w których prowadzono handel tzw. dopalaczami. Pan Marek Posobkiewicz podkreślił, że takie działania nie zostały przeprowadzone tylko jednorazowo - codziennie prowadzone są działania Policji i codziennie inspektorzy sanitarni kontrolują te miejsca gdzie mogą być wprowadzane środki zastępcze na terenie Polski -przynosi to efekty w postaci zatrzymań osób, które się tym procederem zajmują oraz zabezpieczenia kilkuset tysięcy produktów na terenie całego kraju.

Podkreślił, że dopalacze często są znacznie bardziej toksyczne od zwykłych narkotyków. Dodatkowym obciążeniem jest to, że na szereg z nich nie ma antidotum - pacjent, który trafi do szpitala poddawany jest leczeniu objawowemu, czyli nie ma substancji, która natychmiast poprawi jego stan zdrowia. Dlatego też pełniący obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego zaapelował do społeczeństwa, aby przekazywało Inspekcji Sanitarnej, najbliższym jednostkom Policji informacje o miejscach, które mogą się wydawać podejrzane o wprowadzenie takich środków.

Jak poinformował nadinsp. Krzysztof Gajewski, Komendant Główny Policji, tylko w tym roku w wyniku działań Policji zabezpieczono ponad 80 tys. porcji dopalaczy. W zeszłym roku to było blisko 30 tys. przestępstw, postępowań przygotowawczych wszczętych przez Policję w sprawach narkotykowych, szeroko rozumianych, bo chciałbym podkreślić, że mamy do czynienia z narkotykami. Szukanie eufemizmów jest moim zdaniem błędne, musimy działać tak, bo to są narkotyki - tak działają - podkreślił. Komendant przypomniał również, że w Policji funkcjonują komórki zajmujące się przestępczością narkotykową – w ich skład wchodzi ok. 1500 funkcjonariuszy. Policja wspólnie z innymi służbami: Inspekcją Sanitarną, Służbą Celną, Strażą Graniczną prowadzi walkę z dopalaczami sprawdzając sklepy, targowiska, salony gier i ogłoszenia internetowe. Tylko w ubiegłym tygodniu  na terenie całego kraju w ramach wspólnej akcji funkcjonariusze skontrolowali 89 lokali, w których zabezpieczono 450 opakowań z zawartością nieznanych substancji oraz 410 gramów substancji, które w ogólnym obrocie określane są jako „dopalacze”.

Pan generał Gajewski podkreślił jak ważna jest profilaktyka i współpraca na polu walki z dopalaczami - narkotykami, bo te tak działają. Jednym z elementów przeciwdziałania są również działania proflaktyczne, o których nie możemy zapomnieć, ale nie te, które będziemy realizowali tu dzisiaj, czy jutro, ale działania długofalowe, bo narkotyki, czy narkomania to szerszy problem społeczny i chcielibyśmy stworzyć taką koalicję, która by z tym problemem walczyła – powiedział generał Gajewski.

Akcji o zasięgu ogólnokrajowym lub wojewódzkim jest znacznie więcej. Na początku marca na terenie województwa wielkopolskiego do kontroli potencjalnych miejsc sprzedaży dopalaczy  skierowano 455 funkcjonariuszy oraz 54 pracowników innych podmiotów. Policjanci skontrolowali 150 placówek i punktów handlowych, zabezpieczyli 614 substancji zastępczych.  Sprawdzenia policyjne mają miejsce praktycznie każdego dnia. Ostatnio policjanci z Płocka przejęli  blisko pół tysiąca sztuk dopalaczy, które  zabezpieczyli w jednym ze sklepów  na terenie miasta.   Uzyskiwane przez policjantów informacje pozwoliły także na likwidacje magazynów, czy też miejsc produkcji takich substancji. Na przykład we Wrocławiu zabezpieczono 30 tysięcy dopalaczy o wartości ponad 2 mln zł. W walce z dopalaczami pomocna jest ostatnia nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, na mocy której 114 nowych substancji psychoaktywnych  - dopalaczy, dopisano do listy środków odurzających. To powoduje, że nie tylko samo wprowadzanie do obrotu (jak to było dotychczas), ale także posiadanie, wytwarzanie takich specyfików jest karalne.

W naradzie udział wzięli minister Teresa Piotrowska, nadinsp. Krzysztof Gajewski, Komendant Główny Policji, nadinsp. Mirosław Schossler, I Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. Cezary Popławski, Zastępca Komendanta Głównego Policji, Igor Radziewicz-Winnicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Marek Posobkiewicz, p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego oraz komendanci wojewódzcy policji i wojewódzcy inspektorzy sanitarni. 

(mw, MSW)

 

 

  • Walka z dopalaczami: działania i profilaktyka
  • Walka z dopalaczami: działania i profilaktyka
  • Walka z dopalaczami: działania i profilaktyka

Film Walka z dopalaczami: działania i profilaktyka

Pobierz plik Walka z dopalaczami: działania i profilaktyka (format mp4 - rozmiar 25.32 MB)

Film Walka z dopalaczami: działania i profilaktyka

Pobierz plik Walka z dopalaczami: działania i profilaktyka (format mp4 - rozmiar 18.61 MB)

Powrót na górę strony