Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Minister Teresa Piotrowska: budujemy pakt społeczny w walce z dopalaczami

Data publikacji 15.07.2015

Rozwiązania, które dotrą bezpośrednio do młodzieży, wybór kanałów komunikacji oraz innowacyjne działania profilaktyczne – to główne zadania zespołu roboczego odpowiedzialnego za walkę z dopalaczami. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie przedstawicieli resortów, instytucji i służb, które zaangażowane są profilaktykę związaną z substancjami, które niosą śmierć.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele resortów spraw wewnętrznych, zdrowia  edukacji, administracji i cyfryzacji, sprawiedliwości oraz Biura Rzecznika Praw Dziecka, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Policji. Roboczy zespół specjalistów ma za zadanie wypracowanie spójnego programu działań profilaktycznych, skupionych na przeciwdziałaniu zażywania dopalaczy.

Wśród zaplanowanych działań znajdą się te, które już wkrótce zostaną wprowadzone w skali ogólnokrajowej. Będą to filmy edukacyjne i materiały informacyjne, które zostaną przygotowane tak, by docierały do młodego odbiorcy - prosty język, skuteczna, a zarazem atrakcyjna dla młodzieży forma. Treści materiałów będą wcześniej konsultowane z przedstawicielami MONARU oraz innych organizacji pozarządowych.

Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali, że miejscem, skąd młody człowiek czerpie najwięcej informacji, jest internet. Przygotowane materiały profilaktyczne będą więc promowane głównie w mediach internetowych i społecznościowych. Przedstawiciele resortów i służb zaznaczyli, że równie istotnym elementem w promowaniu życia bez dopalaczy i narkotyków jest również zaangażowanie mediów tradycyjnych – telewizji, radia i prasy. Dzięki nim uda się także dotrzeć do rodziców i pedagogów oraz dorosłego odbiorcy.

Główny Inspektor Sanitarny zadeklarował, że materiały edukacyjne będą rozpowszechniane na koloniach i obozach, w tych placówkach, w których Sanepid przeprowadza rutynowe kontrole. Policja z kolei zaprezentowała filmy, które już wcześniej zostały przygotowane przez niektóre komendy wojewódzkie. Spoty te są i będą promowane przez funkcjonariuszy na stronach internetowych, aby dotrzeć z przekazem do młodych ludzi. Szefowa MSW zadeklarowała również rozszerzenie działalności policyjnego programu „Profilaktyka a Ty”. Przypomnijmy, że tegoroczny przystanek „PaT” skupił 11 tys. młodzieży, a w całym kraju obejmuje aż 300 tys. młodych ludzi. Naszym zamiarem jest, aby w programie uczestniczyły również dzieci ze szkół podstawowych.

Długofalowa profilaktyka przeciwdziałania dopalaczom

W następnej kolejności zespół skupi się na działaniach edukacyjnych i informacyjnych, które będą prowadzone od września w szkołach. Działania będą opierały się na szerokiej polityce informacyjnej, skierowanej nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także do rodziców i pedagogów.

W prace zespołu zostanie też zaangażowana Rada do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, której przewodniczącym jest wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki. Kolejne spotkanie zespołu zaplanowano na przyszły tydzień.

W spotkaniu zorganizowanym dziś przez minister Teresę Piotrowską wzięli udział m.in. wiceminister MEN Urszula Augustyn, wiceminister MZ Igor Radziewicz-Winnicki, wiceminister MAiC Stanisław Huskowski, p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Posobkiewicz, zastępca Komendanta Głównego insp. Cezary Popławski, szef stołecznej policji insp. Michał Domaradzki oraz szef programu PaT insp. Grzegorz Jach.

(źródło: MSW)

  • Minister Teresa Piotrowska: budujemy pakt społeczny w walce z dopalaczami
  • Minister Teresa Piotrowska: budujemy pakt społeczny w walce z dopalaczami
  • Minister Teresa Piotrowska: budujemy pakt społeczny w walce z dopalaczami
  • Minister Teresa Piotrowska: budujemy pakt społeczny w walce z dopalaczami
Powrót na górę strony