Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Służby w walce z dopalaczami. Kolejne zatrzymania

Data publikacji 17.07.2015

Funkcjonariusze skontrolowali 75 lokali, w których zabezpieczono 67 kilogramów nieznanych substancji i substancji, które w ogólnym obrocie określane są jako „dopalacze”. W stosunku do 28 osób zostały podjęte czynności procesowe jedna osoba już usłyszała zarzuty z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z działaniami jakie zostały przeprowadzone na terenie kraju.

W wyniku podjętych czynności funkcjonariusze Policji, Inspektorzy Sanitarni, funkcjonariusze Służby Celnej skontrolowali 75 lokali i trzy pojazdy. W czynnościach brało udział ponad 500 funkcjonariuszy oraz kilkuset inspektorów sanitarnych i służby celnej. W wyniku działań zabezpieczono 67 kilogramów nieznanych substancji oraz  substancje, które w ogólnym obrocie określane są jako „dopalacze”.

Są to już kolejne działania prowadzone na terenie całego kraju w związku z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Działania policjantów mają teraz szczególne znaczenie po fali zatruć tymi niebezpiecznymi substancjami, na terenach podległych Komendom Wojewódzkim Policji zostały przeprowadzone działania kontrolne placówek handlowych, w których zachodziło uzasadnione podejrzenie wprowadzania do obrotu substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy. Nowe substancje uzyskały status środków odurzających lub substancji psychotropowych.

W trakcie prowadzonych czynności ujawniono także: marihuanę i amfetaminę, broń gładkolufową, maczety oraz inne niebezpieczne przedmioty. W stosunku do 28 osób zostały podjęte czynności procesowe jedna osoba już usłyszała zarzuty z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dopalacze, stanowią preparaty zawierające w swym składzie substancje psychoaktywne, które zagrażają życiu i zdrowiu. Ich produkcja, sprzedaż i reklamowanie jest obecnie w Polsce ustawowo zakazane. Sprzedawcy tych specyfików za wszelką cenę próbują jednak obejść obowiązujące w tym zakresie przepisy i zakazane substancje oferują w nielegalnej sprzedaży jako produkty kolekcjonerskie czy kadzidła. Większość dopalaczy ma postać tabletek lub mieszanek do palenia.

Zwalczając ten proceder Policja współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną. Każda informacja wpływająca do Policji o miejscach, w których może być prowadzona sprzedaż dopalaczy jest dokładnie sprawdzana. Miejsca, w których może dochodzić do handlu dopalaczami, są kontrolowane przez policyjne patrole.

Policjanci regularnie asystują pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy kontrolach punktów sprzedaży dopalaczy oraz zabezpieczeniu podejrzanych specyfików, które następnie są poddawane szczegółowym badaniom.

Niezależnie od działań Policji i Sanepidu ważnym jest przede wszystkim uświadomienie młodym ludziom, że dopalacze to trucizny i każde ich zażycie może wiązać się z poważnym ryzykiem. Reagujmy, jeśli w naszym towarzystwie ktoś zamierza zażyć te substancje i stanowczo odmawiajmy, gdy nas do tego namawia. Nie warto ryzykować własnego życia!

ic

Powrót na górę strony