Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Żnińskie obchody Święta Policji

Data publikacji 17.07.2015

W Żninie odbyły się uroczyste obchody święta Policji. W tym roku te obchody były wyjątkowe, bo uczestniczyła w nich zaproszona przez szefa żnińskiej Policji, podinsp. Leszka Krzeszewskiego, Minister Spraw Wewnętrznych Pani Teresa Piotrowska. Udział w uroczystości wzięli również Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Krzysztof Zgłobicki oraz przedstawiciele administracji samorządowej z całego powiatu. Były nominacje na funkcjonariuszy na wyższe stopnie, wyróżnienia i odznaczenia dla policjantów i pracowników cywilnych.

Uroczystość z okazji święta rozpoczęła się o godz. 14:00 w Żnińskim Domu Kultury, którą zainaugurował Komendant Powiatowy Policji w Żninie podinsp. Leszek Krzeszewski, który przywitał zaproszonych gości. Tegoroczne obchody święta Policji były wyjątkowe, gdyż uczestniczyła w nich zaproszona przez szefa żnińskich policjantów Minister Spraw Wewnętrznych Pani Teresa Piotrowska oraz Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Krzysztof Zgłobicki. Na uroczystość przybyli również samorządowcy z całego powiatu żnińskiego oraz przedstawiciele instytucji współpracujących ze żnińską Policją. 

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie przez Panią minister, komendantów i starostę Zbigniewa Jaszczuka policjantom nominacji na wyższe stopnie służbowe. Za szczególne osiągnięcia w służbie przedterminowe mianowanie na młodszego inspektora otrzymał Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żninie podinsp. Dariusz Biskup oraz podkom. Mariusz Gaik Naczelnik Wydziału Kryminalnego na stopień komisarza. 


Wręczone zostały również odznaczenia i medale. Złotą Odznakę Zasłużony Policjant otrzymał Komendant Powiatowy Policji w Żninie podinsp. Leszek Krzeszewski, a medal za długoletnią służbę odebrał pracownik cywilny Piotr Kucharski. Nie zabrakło także wyróżnień jakie przekazał Komendant Wojewódzki Policji dla 5 policjantów tj. Piotra Wardęgi, Joanny Cabała, Wiolety Burzych, Romany Pilachowskiej i Karola Krawczyka oraz Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk, który wyróżnił policjantów Krzysztofa Brzykcy oraz Krzysztofa Kujawskiego i dwóch pracowników cywilnych Dorotę Katulską i Paulinę Krauze. 

Podczas przemówień Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy oraz Starosta Żniński podziękowali policjantom za służbę i zaangażowanie w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie powiatu żnińskiego oraz życzyli dalszych sukcesów. Uroczystość zakończył komendant powiatowy podinsp. Leszek Krzeszewski, który wraził wdzięczność dla Pani minister za przyjęcie zaproszenia oraz wizytę w żnińskiej komendzie Policji, którą traktuje za wyróżnienie. 

(KWP Bydgoszcz / mb)

Powrót na górę strony