Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Policji w Białej Podlaskiej

Data publikacji 17.07.2015

96 Wojewódzkie Obchody Święta Policji odbyły się dziś w Białej Podlaskiej. W uroczystości udział wziął Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś, Lubelski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz Działo, kadra kierownicza lubelskiego garnizonu oraz przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, duchowieństwa, instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego państwa oraz związków zawodowych. Podczas uroczystego apelu wręczone zostały odznaczenia państwowe, resortowe i akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Swój sztandar otrzymała Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej, zaś policjanci – nowe radiowozy.

24 lipca  1919 roku powołano Policję Państwową, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Nawiązując do tradycji Policji Państwowej, w lipcu 1995 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 24 lipca – Świętem Policji. W tym roku obchodzimy 96 rocznicę powstania polskiej Policji. Wojewódzkie obchody Święta Policji w lubelskim garnizonie odbyły się dziś w Białej Podlaskiej.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 mszą świętą w intencji funkcjonariuszy w Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, którą celebrował JE ks. bp. Piotr Sawczuk Biskup Pomocniczy Diecezji Siedleckiej.

Po zakończonym nabożeństwie obchody przeniosły się na Plac Wolności, gdzie odbył się uroczysty apel. Uczestniczył w nim  Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś, Lubelski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz Działo wraz z kadrą kierowniczą lubelskiego garnizonu Policji, Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, a także pozostali przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa, instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa państwa i  związków zawodowych.

Po przywitaniu zgromadzonych gości przez szefa lubelskich policjantów -  nadinsp. Dariusza Działo, nastąpiła ceremonia nadania sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.  Z rąk zastępcy Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Wojciecha Olbrysia sztandar odebrał z zachowaniem ceremoniału Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej insp. Dariusz Dudzik. Sztandar został ufundowany przez władze miasta, gmin oraz powiatu, zaś jego otrzymanie to symbol poparcia i zaufania społecznego.  Jest to też niewątpliwie wyjątkowy dowód zaufania dla policjantów i uznanie dla ich ciężkiej służby. Gwoździe w drzewce sztandaru wbili goście honorowi, którzy następnie złożyli podpisy w księdze sztandaru.

Podczas dzisiejszego święta przyznano także odznaczenia państwowe, resortowe i akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W garnizonie lubelskim nominacje na wyższe stopnie policyjne otrzymało 1536 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów starszych awansowało 25 policjantów, w korpusie oficerów młodszych 66 funkcjonariuszy. W korpusie aspirantów awanse przyznano 870 policjantom, w korpusie podoficerów – 468, zaś szeregowych – 27.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego łącznie 39 osób -  funkcjonariuszy i pracowników Policji  odznaczonych zostało złotymi, srebrnymi i złotymi Medalami Za Długoletnią Służbę. Medal ten przyznawany jest jako nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Medalem za długoletnią służbę odznaczonych zostało 28 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych.

 Z kolei w uznaniu szczególnych zasługi w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego Minister Spraw Wewnętrznych wyróżnił Odznaką „Zasłużony Policjant”  86 funkcjonariuszy.

Dodatkowo Medalami Za Zasługi Dla Policji wyróżnionych zostało 26 osób. Podczas dzisiejszych uroczystości takimi medalami uhonorowano 12 przedstawicieli władz  rządowych, samorządowych, czy instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa Państwa.

Lubelski Komendant Wojewódzki Policji podziękował wszystkim funkcjonariuszom za codzienny trud i pełną zaangażowania służbę. Jak powiedział: „Życzę Wam pomyślności i sukcesów, codziennego zadowolenia, a także wiary w sens każdego podejmowanego wysiłku. Życzę Wam spełnienia w realizacji zawodowego powołania wierząc, że Wasz wysiłek znajdzie uznanie nie tylko w oczach przełożonych i współpracowników, ale i społeczeństwa”.

Głos zabrał też Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś, który pogratulował lubelskim funkcjonariuszom odznaczeń i awansów oraz złożył najserdeczniejsze życzenia.

Podczas dzisiejszej uroczystości zostało także przekazanych 10 nowych radiowozów. Samochody  m-ki Kia Sportage.  zakupione zostały ze środków unijnych pozyskanych w ramach Projektu  „Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”. To przedsięwzięcie realizowane przez Komendę  Wojewódzką Policji  w Lublinie oraz Zarząd MSW Ukrainy w Obwodzie Wołyńskim. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia poziomu bezpieczeństwa  mieszkańców zamieszkujących tereny przygraniczne naszego Państwa i  Ukrainy. Kluczyki do nowych policyjnych aut wręczył Zastępca KGP nadinsp. Wojciech Olbryś oraz Lubelski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz Działo. Przed oddaniem ich do użytku radiowozy  poświęcili JE ks. bp. Piotr Sawczuk Biskup Pomocniczy Diecezji Siedleckiej i Arcybiskup Abel Prawosławny Ordynariusz Diecezji Lubelskiej i Chełmskiej. Policyjne auta trafią do komend w Białej Podlaskiej, Parczewie, Radzyniu Podlaskim i Włodawie. Jest to już kolejny zakup w ramach programu. Podczas ubiegłorocznych wojewódzkich obchodów Święta Policji przekazane zostały 42 pojazdy marki Nissan Pathfinder.

Uroczystości główne na Placu Wolności zakończyła defilada pięciu kompanii honorowych : Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Wielonarodowej Brygady w Lublinie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Izby Celnej w Białej Podlaskiej. Oprawę obchodów Święta Policji uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Głównej Policji.

Po uroczystościach głównych w okolicach Placu Wolności funkcjonariusze przygotowali dla gości i mieszkańców miasta wiele atrakcji, m.in. pokaz wykorzystywanego w służbie sprzętu, wystawa zbiorów historycznych, pokaz historycznych grup rekonstrukcyjnych. Były też konkursy z zakresu ruchu drogowego i możliwość oznakowania rowerów.

(KWP Lublin / mb)

Powrót na górę strony