Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jubileuszowe uroczystości w CSP w Legionowie

Data publikacji 21.07.2015

W Centrum Szkolenia Policji odbyły się wewnętrzne obchody Święta Policji połączone z Jubileuszem 25-lecia jednostki. Podczas uroczystości wręczono Medale za Długoletnią Służbę, Medale za Zasługi dla Policji, odznaki "Zasłużony Policjant" oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe i inne wyróżnienia. Wśród zaproszonych gości był Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski.

     Obchody jubileuszu i Święta Policji rozpoczęła Msza św. odprawiona wczoraj w Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Legionowie. W mszy, celebrowanej przez proboszcza parafii ks. płk. Zenona Pawelaka, uczestniczyła kadra i słuchacze CSP wraz z Komendantem insp. dr. Romanem Stawickim, Zastępcą Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Anną Rosół oraz Zastępcą Komendanta ds. Logistycznych mł. insp. Anną Gołąbek. Obecny był również Komendant Komendy Powiatowej Policji w Legionowie wraz zastępcami oraz  przedstawiciele innych służb mundurowych.

     Dziś w uroczystym apelu uczestniczyli: dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, Komendant Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr. Piotr Bogdalski, zastępcy komendantów szkół policyjnych w Katowicach, Pile i Słupsku, byli komendanci Centrum Szkolenia Policji – insp. w st. spocz. dr Stanisław Laskus, insp. w st. spocz. Piotr Caliński, a także przedstawiciele władz samorządowych oraz  pozostałych służb mundurowych, duchowieństwa, środowisk naukowych i instytucji, współpracujących z Centrum Szkolenia Policji. Byli też z nami uczestnicy 3. Światowego Seminarium IPA dla Młodych Policjantów z Wiceprezydentem Światowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Panem Kessem Sala na czele – w sumie 57 osób z 43 krajów.

     Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia Komendanta CSP insp. dr. Romana Stawickiego, który dokonał podsumowania 25-letniej historii szkoły. Poruszył kwestie związane m.in. z międzynarodową współpracą szkoleniową, omówił też zmiany organizacyjne, jakim w czasie minionego ćwierćwiecza podlegało Centrum. Podkreślił, jak niezwykle istotnym aspektem historii szkoły jest rozwój jej infrastruktury, zwłaszcza w odniesieniu do właściwej realizacji procesu dydaktycznego. Insp. dr Roman Stawicki przekazał też wiele pozytywnych opinii na temat jakości pracy nauczycieli policyjnych. Podkreślił także duży wkład pracowników w funkcjonowanie szkoły. Za osiągnięcia i zasługi podziękował również byłym komendantom Centrum Szkolenia Policji oraz ich zastępcom. Słowa podziękowania skierował też do Kierownictwa polskiej Policji, organizacji związkowych funkcjonujących na terenie CSP oraz do wszystkich podmiotów i instytucji zaangażowanych we współpracę z Centrum. Na koniec swego wystąpienia Komendant CSP pogratulował awansowanym i wyróżnionym z okazji Święta Policji, złożył wszystkim serdeczne życzenia, które skierował również do bliskich funkcjonariuszy i pracowników szkoły.

     Po wystąpieniu Komendanta CSP przyszedł czas na uhonorowanie policjantów i pracowników wyróżnieniami i awansami. Akty mianowania  wręczyli Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski oraz Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki. Medale za Długoletnią Służbę otrzymało 12 osób, Brązowy Medal za Zasługi dla Policji 4 osoby, w tym 1 spoza Policji. Odznakami „Zasłużony Policjant” wyróżniono 10 funkcjonariuszy. 60 policjantów zostało awansowanych na wyższy stopień służbowy. Za 25 lat służby i pracy w Centrum Szkolenia Policji Komendant CSP wyróżnił łącznie 60 policjantów i pracowników, krótkoterminowymi dodatkowymi urlopami wypoczynkowymi oraz listami gratulacyjnymi.

     Pamiątkowe dyplomy z rąk Komendanta Głównego i Komendanta Centrum Szkolenia Policji odebrali też słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego – finaliści konkursu Paragraf w służbie Policji oraz Turnieju Par Patrolowych.

     Ponadto Prezydium Zarządu Głównego NSZZP przyznało 35 osobom medale 25-lecia NSZZP, a 8 osobom srebrne odznaki honorowe NSZZP.

     W swoim wystąpieniu Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski przekazał wszystkim życzenia z okazji święta oraz obchodzonego jubileuszu szkoły. Podkreślił specyfikę policyjnej służby oraz znaczenie Centrum Szkolenia Policji w systemie szkolnictwa policyjnego.

     Kolejnym etapem dzisiejszych uroczystości była defilada, w której uczestniczyły pododdziały kadry dydaktycznej CSP, motocyklistów z Zakładu Ruchu Drogowego, uczestników 3. Światowego Seminarium IPA dla Młodych Policjantów oraz słuchaczy: kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego, kursów specjalistycznych dla przewodników psów służbowych i szkolenia zawodowego podstawowego. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji oraz policjantki z Grupy Rekonstrukcji Historycznej z KMP w Krośnie, które prezentowały umundurowanie Policji Państwowej II Rzeczpospolitej Polskiej. 

     Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na spotkanie plenerowe, na którym spotkali się funkcjonariusze, pracownicy i zaproszeni goście.

hg/ab

 • 25 lat CSP w Legionowie
 • 25 lat CSP w Legionowie
 • 25 lat CSP w Legionowie
 • 25 lat CSP w Legionowie
 • 25 lat CSP w Legionowie
 • 25 lat CSP w Legionowie
 • 25 lat CSP w Legionowie
 • 25 lat CSP w Legionowie
 • 25 lat CSP w Legionowie
 • 25 lat CSP w Legionowie
 • 25 lat CSP w Legionowie
 • 25 lat CSP w Legionowie
 • 25 lat CSP w Legionowie
 • 25 lat CSP w Legionowie
Powrót na górę strony