Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru

Data publikacji 22.07.2015

Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim połączone z wojewódzkimi obchodami 96 rocznicy powstania Policji Państwowej to uroczystości, które odbyły się 21 lipca br. w Ostrowie Wielkopolskim. Wśród wielu znamienitych gości znaleźli się m.in. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski,Wicewojewoda Wielkopolski Pani Dorota Kinal oraz Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Wojciech Jankowiak.

Tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Policji zostały zorganizowane w Ostrowie Wielkopolskim. Przybrały one szczególny charakter, albowiem w tym samym dniu ostrowskiej komendzie został nadany sztandar. Wśród wielu znamienitych gości znaleźli się m.in. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schlosser, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski, Wicewojewoda Wielkopolski Pani Dorota Kinal oraz Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Wojciech Jankowiak. W uroczystościach udział wzięli posłowie ziemi ostrowskiej, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu ostrowskiego, powiatowi i miejscy samorządowcy na czele ze Starostą Ostrowskim Pawłem Rajskim i Prezydentem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beatą Klimek. Nie zabrakło również przedstawicieli instytucji z powiatu ostrowskiego i województwa wielkopolskiego, które na co dzień współpracują z Policją, duchowieństwa z Prymasem Polski arcybiskupem Wojciechem Polakiem, komendantów miejskich i powiatowych z województwa oraz przedstawicieli innych służb mundurowych. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele policji z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Norwegii.

Obchody 96 rocznicy powstania Policji Państwowej rozpoczęły się od uroczystej zbiórki w Ostrowskim Centrum Kultury. Tam też policjanci i pracownicy Policji, zarówno z ostrowskiej jednostki jak i innych komend województwa wielkopolskiego, otrzymali odznaczenia, wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie policyjne, które wręczała Wicewojewoda Województwa Wielkopolskiego Pani Dorota Kinal oraz Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski.

Kolejnym punktem uroczystości była msza święta w ostrowskiej Konkatedrze w intencji środowiska policyjnego, podczas której został poświęcony sztandar. Msza miała uroczystą oprawę. Oprócz zaproszonych gości, policjantów i pracowników Policji, uczestniczyła w niej Kompania Honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, orkiestra reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz poczty sztandarowe, a przewodniczył jej sam Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Po mszy uformowała się kolumna marszowa, która z kościoła farnego przemaszerowała na ostrowski Rynek, gdzie odbyły się główne uroczystości nadania sztandaru.

Na placu dowódca uroczystości złożył meldunek I Zastępcy Komendanta Głównego Policji o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów i wciągnięciu na maszt flagi państwowej przy dźwiękach Hymnu Narodowego, głos zabrał gospodarz tej części uroczystości, Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Zbigniew Raczak.

Witając wszystkich gości oraz mieszkańców miasta i powiatu ostrowskiego podkreślił w swoim przemówieniu, że nadanie sztandaru ostrowskiej Policji to wielki zaszczyt, a także uhonorowanie dotychczasowej, jakże trudnej i odpowiedzialnej służby policjantów i pracowników jednostki na rzecz porządku i bezpieczeństwa. Komendant Raczak zwrócił uwagę, że nadanie sztandaru, który jest symbolem honoru i tradycji, to również wyraz uznania i zaufania lokalnej społeczności dla ostrowskiej Policji. To także akt wzmacniający jej autorytet i dający impuls dla jej funkcjonariuszy do jeszcze bardziej wydajnej służby.

Po odczytaniu aktu nadania sztandaru oraz symbolicznego wbicia gwoździ honorowych, nastąpiło wręczenie sztandaru. Przewodniczący Honorowego Komitetu ufundowania sztandaru, Starosta Ostrowski Paweł Rajski, przekazał sztandar w imieniu społeczności ziemi ostrowskiej I Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Nadinsp. Mirosław Schossler wręczył następnie sztandar Komendantowi Powiatowemu Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Zbigniewowi Raczakowi, wypowiadając formułę: „Wręczam sztandar Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim - jako symbol najwyższego uznania, godności, dumy i chluby dla Policji". Po tym odbyła się uroczysta prezentacja sztandaru przez poczet sztandarowy ostrowskiej komendy.

Oficjalne uroczystości związane z wręczeniem sztandaru to nie wszystko, co działo się na ostrowskim Rynku. Zgromadzeni goście mogli obejrzeć defiladę kompanii honorowej oraz wysłuchać koncertu i zobaczyć pokaz musztry paradnej w wykonaniu orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Wszyscy mogli obejrzeć także policję konną, radiowozy, motocykle i policyjną łódź patrolową oraz wóz rozpoznania pirotechnicznego z robotem.

(KWP w Poznaniu / mw)

 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #1
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #2
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #3
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #4
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #5
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #6
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #7
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #8
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #9
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #10
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #11
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #12
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #13
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #14
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #15
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #16
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #17
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #18
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #19
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #20
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #21
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #22
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #23
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #24
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #25
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #26
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #27
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #28
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #29
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #30
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru #31
Powrót na górę strony