Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z taktyki prowadzenia operacji specjalnych

Data publikacji 22.07.2015

W lipcu w Bieszczadach odbyło się drugie szkolenie pt.: ”Taktyka prowadzenia operacji specjalnych przeciw grupom dywersyjnym w rejonie przygranicznym”. W szkoleniu uczestniczyli policjanci z Sekcji Antyterrorystycznej KWP w Lublinie i KWP w Bydgoszczy.

W dniach 12-16 lipca 2015 roku w Bieszczadach, w ramach projektu nr 34/NMF PL 15/14 „ Bezpieczeństwo (bez) granic. Security (no) borders”, odbyło się drugie szkolenie pt.: ”Taktyka prowadzenia operacji specjalnych przeciw grupom dywersyjnym w rejonie przygranicznym”. Przedsięwzięcie przeprowadziła Fundacja Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych Grom. W zajęciach ze współdziałania i kooperacji operacyjnej służb uczestniczyli funkcjonariusze: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Żandarmerii Wojskowej oraz Biura Ochrony Rządu.

Celem projektu "Bezpieczeństwo (bez) granic. Security (no) borders" jest podniesienie sprawności bojowej jednostek realizujących zadania specjalne oraz wzmocnienie współdziałania służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych.

"Security (no) borders" dofinansowany został z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu PL-15: „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”.

(KWP w Lublinie, KWP w Bydgoszczy / mg)

Powrót na górę strony