Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

70 lat Szkoły Policji w Słupsku

Data publikacji 22.07.2015

Z udziałem Komendanta Głównego Policji oraz jednego z najstarszych absolwentów odbyły się dwudniowe obchody jubileuszu 70-lecia Szkoły Policji. Uroczystościom oficjalnym towarzyszyły uroczystości religijne oraz festyn. Jednym z honorowych gości był płk w st. spoczynku Franciszek Szydełko, który ukończył szkolenie w 1946 roku.

Historia Szkoły Policji w Słupsku rozpoczęła się 28 maja 1945 roku, kiedy to ówczesny Komendant Główny Milicji Obywatelskiej na mocy rozkazu nr 99 powołał do życia z dniem 1 czerwca 1945 roku. Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej w Słupsku. W pierwszych latach działalności w Słupsku znajdowała się Szkoła Oficerska, Szkoła Przewodników Psów Służbowych oraz Szkoła Szeregowych. W późniejszych latach, po reorganizacji Centrum Wyszkolenia, szkolenie oficerów przeniesiono do Szczytna, szkolenie policjantów pionu kryminalnego - do Piły, zaś szkolenie psów służbowych - do Sułkowic.

Jubileusz 70-lecia powstania pierwszej po II wojnie światowej, jednostki szkoleniowej polskiej Policji, był także okazją do uhonorowania osób zasłużonych. Komendant Główny policji insp. Krzysztof Gajewski wręczył odznaczenia i medale, a także awanse na wyższe stopnie. Szef polskiej Policji otrzymał natomiast z rąk Komendanta Szkoły okolicznościowy medal wybity z okazji jubileuszu 70-lecia. Medal taki otrzymał również płk. w st. spoczynku Franciszek Szydełko, słynny treser zwierząt i konsultant filmowy, który w 1946 roku ukończył w Słupsku kurs przewodnika psa służbowego.

Uroczystościom religijnym z okazji jubileuszu 70-lecia szkoły Policji przewodniczył ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski bp Edward Dajczak. W kościele Mariackim odprawiona została msza święta z pełnym policyjnym ceremoniałem. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Po zakończeniu uroczystości, co jest rzadkością, wierni zgromadzeni w kościele nagrodzili policjantów gromkimi brawami.

Obecnie Szkoła Policji w Słupsku posiadająca nie tylko nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną, ale również doświadczoną kadrę, zapisuje się na kartach szeroko rozumianej działalności polskiej Policji, dużą różnorodnością kursów specjalistycznych oraz realizacją wielu innych przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym, sportowym, wolontaryjnym.

To w Słupsku przygotowywani są policjanci kolejnych rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, którzy pełnią misję pokojową na Bałkanach. W słupskiej Szkole organizowane są corocznie mistrzostwa policjantów prewencji, policyjnych ratowników medycznych, a od tego roku - również Oddziałów Prewencji Policji.

Łącznie od 1945 roku Szkoła Policji w Słupsku wykształciła na różnego rodzaju kursach około ćwierć miliona absolwentów.

(SP w Słupsku / mg)

 • Kompania honorowa wraz z pocztem sztandarowym Szkoły Policji w Słupsku
 • Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski dokonuje przeglądu pododdziałów
 • W trakcie uroczystości zaciągnięta została warta honorowa pod tablicą pamiątkową i urną z ziemią pobraną z miejsca kaźni polskich przedwojennych policjantów w Miednoje
 • Komendant Główny Policji odznaczył najbardziej zasłużonych policjantów słupskiej Szkoły
 • Komendant Szkoły insp. Jacek Gil wręczył Komendantowi Głównemu pamiątkowy medal wybity z okazji jubileuszu 70-lecia Szkoły Policji w Słupsku
 • Uroczystości odbywały się na głównym placu apelowym Szkoły Policji
 • Wyróżniający się słuchacze otrzymali drobne upominki od Komendanta Głównego Policji
 • Rolę słupskiej Szkoły Policji w kształceniu policyjnych kadr podkreślił w swoim przemówieniu prezydent Słupska Robert Biedroń
 • W trakcie jubileuszu 70-lecia Szkoły Policji w Słupsku
 • W trakcie jubileuszu 70-lecia Szkoły Policji w Słupsku
 • Uroczystość uświetniła orkiestra reprezentacyjna komendy wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • Przemarsz kompanii honorowej Szkoły Policji w Słupsku
 • Rok 1945 - otwarcie jednego z pierwszych kursów w Centrum wyszkolenia Milicji Obywatelskiej
 • Rok 1947 - społeczeństwo słupska funduje sztandar Centrum wyszkolenia Milicji Obywatelskiej
 • Rok 1976 - słuchacze kursu podoficerskiego w czasie służby na terenie Słupska
 • Uroczystości religijne z okazji jubileuszu 70-lecia Szkoły Policji odbyły się w słupskim kościele Mariackim
 • Uroczystości religijne z okazji jubileuszu 70-lecia Szkoły Policji odbyły się w słupskim kościele Mariackim
 • Uroczystości religijne z okazji jubileuszu 70-lecia Szkoły Policji odbyły się w słupskim kościele Mariackim
 • Uroczystości religijne z okazji jubileuszu 70-lecia Szkoły Policji odbyły się w słupskim kościele Mariackim
 • Uroczystości religijne z okazji jubileuszu 70-lecia Szkoły Policji odbyły się w słupskim kościele Mariackim
 • Uroczystości religijne z okazji jubileuszu 70-lecia Szkoły Policji odbyły się w słupskim kościele Mariackim
 • Uroczystości religijne z okazji jubileuszu 70-lecia Szkoły Policji odbyły się w słupskim kościele Mariackim
 • Uroczystość religijną uświetniła orkiestra reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • Uroczystości religijne z okazji jubileuszu 70-lecia Szkoły Policji odbyły się w słupskim kościele Mariackim

Film Uroczystości oficjalne z udziałem Komendanta Głównego

Opis filmu: Uroczystości oficjalne z udziałem Komendanta Głównego

Pobierz plik Uroczystości oficjalne z udziałem Komendanta Głównego (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Film Uroczystości w Kościele Mariackim

Opis filmu: Uroczystości w Kościele Mariackim

Pobierz plik Uroczystości w Kościele Mariackim (format mp4 - rozmiar 27.81 MB)

Powrót na górę strony