Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nominacje generalskie w Policji

Data publikacji 23.07.2015

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas uroczystości w Belwederze mianował na stopień generalnego inspektora Policji Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, natomiast na stopień nadinspektora mianowani zostali Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Cezary Popławski, Komendant Wojewódzka Policji w Opolu, insp. Irena Doroszkiewicz, Komendant Stołeczny Policji insp. Michał Domaradzki, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jarosław Sawicki oraz Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Krzysztof Zgłobicki.

Prezydent Bronisław Komorowski podczas uroczystości wręczenia sześciorgu oficerom policji nominacji generalskich.powiedział, że awans generalski ma zachęcać do pomnożenia wysiłku na rzecz lepszej służby na rzecz Polski. Zachęcał także, by awans traktować jako kolejne wyzwanie na etapie życia, w którym będzie coraz więcej odpowiedzialności za innych.

"Bo przecież z odpowiedzialnością, ze zdolnością do dźwigania odpowiedzialności wiąże się awans generalski" - powiedział prezydent.

Nominowanym życzył, aby "z poczuciem tej odpowiedzialności kontynuowali swoją piękną, ważną służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli, kraju, czynienia naszego kraju krajem lepszym".

Prezydent Komorowski życzył także osobistej satysfakcji i przekonania, że "każdy z nas tak naprawdę, tak na końcu, zawsze kieruje się myślą, że to jest wszytko dla Polski".

"Serdecznie dziękuję panie prezydencie za ten zaszczyt, który nas spotkał. Traktujemy to również jako wielkie wyzwanie na dalszą służbę. Traktujemy to jako podziękowanie dla naszej formacji, w której służą szczególnie ludzie, którzy codziennie swoim zaangażowaniem i determinacją wypełniają codzienną trudną służbę" - powiedział Komendant Główny Policji Krzysztof Gajewski, awansowany na stopień generalnego inspektora.

Sylwetki mianowanych:

Gen. insp. Krzysztof Gajewski -  urodzony 17 kwietnia 1958 roku w Chełmnie. Ukończył studia na kierunku politologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Służbę w Policji pełni od 1983 roku. Jest doświadczonym oficerem, umiejętności zawodowe zdobywał i doskonalił na różnych stanowiskach w służbie kryminalnej. Odbył szereg kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu kierowania zespołami ludzkimi, a także kurs prawa w Szkole Inspektorów Policji we Francji oraz szkolenie dotyczące zwalczania przestępczości organizowane przez francuskie MSW. W styczniu 2012 roku został powołany na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Niedługo po nominacji objął obowiązki dowódcy policyjnej operacji zabezpieczenia turnieju finałowego UEFA EURO 2012. Od lutego 2015 r. sprawuje funkcję Komendanta Głównego Policji. Za swoje zasługi został uhonorowany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi w 2001 r., Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę w 2009 r., Złotą Odznaką Zasłużony Policjant w 2006 r., Złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” w 2014 r.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Rejonowej Policji Gdańsk-Południe
 • Zastępca Komendanta Rejonowego w Komendzie Rejonowej Policji Gdańsk-Południe
 • Zastępca Komendanta Rejonowego Policji w Gdańsku
 • Komendant Miejski Policji w Gdańsku
 • Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy
 • Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku
 • I Zastępca Komendanta Głównego Policji
 • od 12 lutego 2015 r. - Komendant Główny Policji.

 

Nadinsp. Cezary Popławski - urodzony 19 października 1967 roku w Rajczy. Ukończył Uniwersytet Łódzki na Wydziale Prawa i Administracji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz, na tej samej uczelni, Studium Zawodowe Zarządzanie w jednostkach Policji. Służbę w Policji pełni od 1987 roku. Jest absolwentem Wyższego Kursu Obronnego w Akademii Obrony Narodowej. W trakcie dalszego doskonalenia umiejętności ukończył szkolenie na temat zarządzania wyższą kadrą kierowniczą w Policji w Henry C. Lee College of Criminal Justice and Forensic Sciences w USA. Ukończył także kurs specjalistyczny dla dowódców operacji policyjnych zorganizowany przez WSPol w Szczytnie. Za swoje zasługi został odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi w 2011 r., Medalem Srebrnym  „Za długoletnią Służbę" w 2008 r., Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant” w 2014 r. oraz Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” w 2014 r.

Nadinsp. Cezary Popławski w 1992 r. rozpoczął służbę w Sekcji Operacyjno-Dochodzeniowej Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju. Rok później został Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Muszynie. Od 1994 r. służył jako Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju. W 1999 r. powołano go na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Muszynie. Następnie objął funkcję Naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego – w 2000 r. w KRP w Nowym Sączu, a od 2004 r. w KPP w Zgierzu. W 2006 r. nadinsp. Cezary Popławski przeniósł się do Łodzi, gdzie został Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego w komendzie wojewódzkiej. Następnie, w 2012 r., awansował na Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. W lipcu 2013 r. Komendant Główny Policji powołał go na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu. Od lutego 2015 r. nadinsp. Cezary Popławski sprawuje funkcję Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

 

Nadinsp. Irena Doroszkiewicz – urodzona 24 sierpnia 1965 roku w Białymstoku. Ukończyła wyższe studia magisterskie na filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Służbę w Policji rozpoczęła 25 lat temu w Komisariacie II Policji w Białymstoku. Przeszła przez ówczesny Referat Kadr i Szkolenia KRP w Białymstoku i Zespół Prezydialny tejże komendy. W latach 1993-1994 uczęszczała do Studium Oficerskiego w Szczytnie. Od 1999 roku pełniła funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Prezydialnego, Kadr i Szkolenia KMP w Białymstoku, by pod koniec tego samego roku awansować na Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia tejże jednostki. W październiku 2001 roku insp. Irena Doroszkiewicz służbę rozpoczęła w Inspektoracie Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. W kwietniu 2005 roku przeszła do Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Białymstoku, a kilka miesięcy później została zastępcą naczelnika tego wydziału. 

W lutym 2006 roku została mianowana na stanowisko Naczelnika Inspektoratu KWP w Białymstoku, który kilka miesięcy później zmienił nazwę na Wydział Kontroli. 12 stycznia 2011 r. została powołana na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku. W lipcu 2013 r. Komendant Główny Policji powierzył insp. Irenie Doroszkiewicz obowiązki Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, a 18 grudnia tego samego roku mianował ją na stanowisko komendanta wojewódzkiego tejże jednostki.  Pani Komendant otrzymała w 2003 roku Brązowy Krzyż Zasługi, w roku 2011 - Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, a w 2012 roku - Srebrną Odznakę Zasłużony Policjant.

 

Nadinsp. Michał Domaradzki - urodzony 14 lipca 1973 roku w Skarżysku Kamiennej. Jest magistrem politologii. Pracę w policji rozpoczął w 1992 roku, w pionie kryminalnym, w Komendzie Powiatowej Policji w Skarżysku Kamiennej. W 1999 roku został Naczelnikiem Sekcji Kryminalnej. Kolejnym krokiem w jego karierze zawodowej było powołanie w 2003 roku na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego w Skarżysku Kamiennej, a w 2004 roku na stanowisko Komendanta tejże komendy. Od 2006 roku do 2008 roku kierował Komendą Powiatową Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Później objął kierownictwo kieleckiej policji. Od 2009 roku był Zastępcą Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. W lutym 2010 roku otrzymał nominację na Pierwszego Zastępcę Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. W styczniu 2012 roku był powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji. Od 21 czerwca 2013 roku do 1 września 2014 roku sprawował funkcję Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Z dniem 2 września 2014  roku został powołany na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji.

 

Nadinsp. Jarosław Sawicki – urodzony 24 marca 1966 roku w Drezdenku. Jest magistrem politologii, studia ukończył na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Jest również absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W 1991 r. zaczął pracę jako młodszy specjalista Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KRP w Gorzowie Wielkopolskim, a dwa lata później został kierownikiem Sekcji Operacyjno-Dochodzeniowej KP III w tym samym mieście. We wrześniu 1995 r. objął stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu III Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W 1999 r. rozpoczął służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji. Następnie, we wrześniu 2000 r., został ekspertem Zespołu IV Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wielkopolskim. Rok później objął funkcję Komendanta Komisariatu Policji I w Gorzowie Wielkopolskim. W 2002 r. został Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, a po czterech latach awansował na I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w tym samym mieście. W 2009 r. zajął stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, a już rok później został Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W marcu 2013 r. awansował na I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W lipcu tego samego roku Komendant Główny Policji powołał go na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

 

Nadinsp. Krzysztof Zgłobicki – urodzony 23 stycznia 1960 roku w Gdańsku. Ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim, ma tytuł magistra administracji. Odbył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania organizacją na Uniwersytecie Gdańskim. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Przez wiele lat, aż do powołania w maju 2013 r. na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, pełnił służbę w Gdańsku. Od 1984 r. pracował jako inspektor Sekcji Operacyjno-Dochodzeniowej do walki z Przestępstwami Kryminalnymi Komisariatu III w Gdańsku. Cztery lata później, w 1988 r., został kierownikiem Referatu Operacyjno-Dochodzeniowego do walki z Przestępstwami Kryminalnymi Komisariatu IV w Gdańsku. W 1990 r. zaczął sprawować stanowisko Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KRP Gdańsk-Południe. Rok później awansował na Zastępcę Komendanta Rejonowego Policji Gdańsk-Śródmieście. Następnie pracował jako starszy specjalista Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP Gdańsk. W 1994 r. objął funkcję Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KRP Gdańsk. W marcu 1999 r. zaczął pracę na stanowisku Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku, by już w lipcu tego samego roku awansować na Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku. W 2006 r. został Komendantem Miejskim Policji w Słupsku, a następnie – w 2011 r. – powierzono mu stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Od maja 2013 r. sprawuje funkcję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

(KGP / mb, mw, mg, mag, PAP) fot. Marek Krupa/KGP

 • Wejście pocztu sztandarowego
 • Awansowani generałowie policji
 • Nadinsp. Michał Domaradzki z rodziną
 • Nadinsp. Irena Doroszkiewicz z rodziną
 • Szable generalskie
 • Poczet sztandarowy
 • Min. Piotrowska wręcza nominację
 • Nominowani generałowie
 • Nominowani generałowie

Film Nominacje generalskie w Policji

Pobierz plik Nominacje generalskie w Policji (format mp4 - rozmiar 72.83 MB)

Powrót na górę strony