Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wręczenie odznaczeń i aktów nominacyjnych

W Komendzie Głównej Policji odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych oraz aktów nominacyjnych na wyższy stopień policyjny. Gospodarzem uroczystości był Komendant Główny Policji gen. insp. Krzysztof Gajewski.

W Sali Konferencyjnej Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń, odznak oraz aktów nominacyjnych policjantom i pracownikom cywilnym Komendy Głównej Policji  i Komendy Stołecznej Policji.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Za Długoletnią Służbę odznaczonych zostało dzisiaj 40 osób. W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego odznaką Zasłużony Policjant wyróżnionych zostało 26 funkcjonariuszy Policji. Na wyższe stopnie służbowe mianowano dzisiaj 65 funkcjonariuszy Policji.

Medalem za Zasługi dla Policji, który jest przyznawany za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, odznaczono z kolei 45 osób. Medal ten przyznawany jest nie tylko policjantom i pracownikom Policji, ale także osobom spoza resortu spraw wewnętrznych. Podczas dzisiejszej uroczystości odznaczenie to przyznano przedstawicielom m.in. Kancelarii Prezydenta RP, Sił Zbrojnych RP, Ministerstwa Obrony Narodowej, Straży Granicznej i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Komendant Główny Policji złożył życzenia wszystkim  wyróżnionym i awansowanym, dziękując za codzienną służbę i pracę oraz zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, a także profesjonalizm, wytrwałość i dyspozycyjność. – Proszę o przekazanie pozdrowień dla rodzin. Ponieważ także dzięki nim i ich pomocy oraz wsparciu możemy wykonywać naszą służbę i pracę w jednostkach Policji – podkreślił szef Policji.

Odznaczenia i akty nominacyjne wręczał Komendant Główny Policji w towarzystwie swoich zastępców, a także Komendanta Stołecznego Policji.

mg

Film Wręczenie odznaczeń i aktów nominacyjnych

Pobierz plik Wręczenie odznaczeń i aktów nominacyjnych (format mp4 - rozmiar 31.94 MB)

Powrót na górę strony