Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Msza święta w intencji Policji

Drugi dzień obchodów Święta Policji rozpoczął się w niedzielę mszą świętą w Bazylice Świętego Krzyża, odprawioną w intencji Policji. Mszę koncelebrował ks. bp Józef Guzdek – Biskup Polowy Wojska Polskiego. - Niech ta dzisiejsza Eucharystia będzie hołdem złożonym wszystkim sługom bezpieczeństwa i pokoju, którzy zapłacili życiem za wierność swojej misji - powiedział ksiądz biskup.

W mszy uczestniczyli m.in. Komendant Główny Policji gen. insp. Krzysztof Gajewski, jego zastępcy: nadinsp. Mirosław Schossler, nadinsp. Cezary Popławski i nadinsp. Wojciech Olbryś, komendanci wojewódzcy Policji, komendanci szkół Policji, dyrektorzy biur KGP, a także przedstawiciele środowisk naukowych, stowarzyszeń i związków zawodowych działających w Policji.

Podczas homilii ks. bp Józef Guzdek powiedział: – Wysiłku, a nawet poświęcenia zdrowia i życia domaga się zachowanie porządku publicznego, przestrzeganie prawa oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. W naszej ojczyźnie na straży tych wartości stoją policjanci. To oni, po odpowiednim przygotowaniu, zdecydowali się służyć wierni narodowi, chronić ustawiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i obywateli – nawet z narażeniem życia.

–  W tym roku w dniu Święta Policji w komendzie głównej, na Tablicy Pamięci, zostały odsłonięte trzy tabliczki epitafijne z imionami i nazwiskami policjantów, którzy do końca zostali wierni złożonemu ślubowaniu. Dodatkowo nastrój powagi i smutku spowodował fakt, że w tym samym dniu w Wałbrzychu odbywał się pogrzeb pamięci st. asp. Marka Dziakowicza, który zginął, niosąc pomoc tonącemu chłopcu – powiedział ksiądz biskup.

- Niech ta dzisiejsza Eucharystia będzie hołdem złożonym wszystkim sługom bezpieczeństwa i pokoju, którzy zapłacili życiem za wierność swojej misji. Nich będzie czasem wdzięczności i modlitwy wobec tysięcy ludzi w niebieskich mundurach, którzy w dzień i w nocy troszczą się o nasze bezpieczeństwo – powiedział  ks. bp Józef Guzdek.

Przed błogosławieństwem udzielonym zebranym w bazylice gen. insp. Krzysztof Gajewski w imieniu swoim i polskich policjantów podziękował biskupowi polowemu za sprawowaną Eucharystię.

Podczas mszy wystawiony został poczet sztandarowy ze sztandarem Komendy Głównej Policji. Liturgicznej modlitwie towarzyszyły Orkiestra Reprezentacyjna Policji oraz Chór Komendy Stołecznej Policji. Czytanie mszalne i psalm responsoryjny wykonali przedstawiciele Policji.

Msza była transmitowana przez program I Polskiego Radia.

mg

Powrót na górę strony