Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne zabezpieczenie derbów

Data publikacji 27.07.2015

Kolejne derby za nami. Bezpieczeństwa i porządku publicznego strzegło 550 policjantów. Funkcjonariusze pojawiali się zarówno wokół stadionu, jak i na trasach przejścia kibiców oraz na krakowskich osiedlach. Było bezpiecznie – nie odnotowano poważniejszych incydentów.

W trakcie czynności związanych z zabezpieczaniem meczu policjanci zatrzymali m.in. 9 osób podejrzewanych o posiadanie środków odurzających, 4 osoby poszukiwane (w tym dwie do doprowadzenia do aresztu śledczego), 1 osobę kierującą pojazdem pod wpływem alkoholu.  Na osoby popełniające wykroczenia nałożono 116 mandatów karnych na prawie 12 tysięcy złotych. Wylegitymowano prawie 770 osób. Mimo to,  także dzięki działaniom Policji, w mieście i okolicach było spokojnie, nie doszło do poważniejszych  zdarzeń, a imprezę należy określić jako udane widowisko sportowe.

W pierwszym półroczu bieżącego roku małopolscy policjanci zabezpieczali już 36 meczów piłki nożnej, w tym 9 o podwyższonym ryzyku – do zadań związanych z zabezpieczeniem tych imprez sportowych zaangażowanych zostało (na zasadzie wielokrotności) prawie 6800 funkcjonariuszy. Podejmując zdecydowane działania wobec osób zakłócających porządek, policjanci nałożyli 1715 mandatów karnych na 202 300 złotych

Małopolscy policjanci, pracując na rzecz bezpieczeństwa w naszym regionie, systematycznie prowadzą działania mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Zwalczając przestępczość pseudokibiców wielokrotnie uderzali w przestępcze struktury powiązane ze środowiskami pseudokibiców, zapobiegali bójkom i „ustawkom”, rekwirowali niebezpieczne narzędzia i rozliczali karnie wandali malujących graffiti.  Tylko krakowscy policjanci sporządzili ponad100 wniosków do sądu o ukaranie osób posiadających niebezpieczne narzędzia, 49 kolejnych takich spraw pozostaje w toku, a w 49 zapadły już wyroki skazujące.

Rozliczanie karne pseudokibiców i podejmowane przez policjantów działania prewencyjne pozwoliły na zmniejszenie liczby zdarzeń z udziałem osób powiązanych z tymi środowiskami. Małopolscy policjanci zatrzymali 211 pseudokibiców do różnych spraw – większości z nich przedstawiono zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (108 podejrzanych), 37 kolejnych formułowano zarzuty związane na przykład z nielegalnym posiadaniem broni, 23 odpowie za udział w bójkach a 12 za wymuszenia rozbójnicze.  Kolejnych 29 pseudokibiców usłyszało zarzuty za naruszenie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ze specjalnej komórki zajmującej się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców, monitorują na bieżąco kwestie związane z respektowaniem tzw. zakazów stadionowych – do końca maja br. w Małopolsce nałożono 97 zakazów stadionowych.

(KWP w Krakowie / mg)

Powrót na górę strony