Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Studia w WSPol przepustką do awansu zawodowego

Data publikacji 27.07.2015

Do 13 sierpnia 2015 r. przedłużona została rekrutacja na studia licencjackie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie skierowana do wszystkich policjantów. Jeżeli nie wiedziałeś o rekrutacji, bądź nie zdążyłeś złożyć wymaganych dokumentów w terminie, to masz okazję. Nie zwlekaj. Liczba miejsc ograniczona. Zdobądź wykształcenie, które umożliwi Ci przystąpić do egzaminu oficerskiego.

Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji  w Szczytnie przypomina wszystkim policjantom o trwającej rekrutacji na 3-letnie stacjonarne studia licencjackie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Nauka w WSPol nie tylko wzbogaci funkcjonariuszy w wiedzę przydatną podczas codziennej służby, ale również pozwoli, przy spełnieniu wymogów określonych w art. 34 ustawy o Policji, przystąpić do egzaminu oficerskiego bez odbywania dodatkowego szkolenia.

Dzięki innowacyjnej ofercie policjanci-studenci podczas 3-letniej nauki odbędą również kurs doskonalenia zawodowego z zakresu działań Policji w warunkach przywracania przez pododdziały zwarte Policji naruszonego ładu i porządku publicznego.

Stacjonarne studia pierwszego stopnia przeznaczone są dla funkcjonariuszy Policji, którzy uzyskali zgodę (skierowanie) na podjęcie studiów w WSPol wydaną przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych. Policjanci w czasie trwania studiów nie ponoszą opłat związanych z odpłatnością za studia, a także opłat z tytułu zakwaterowania i wyżywienia.

Zapoznaj się z naszym folderem i podejmij słuszną decyzję.

Przypominamy również o rekrutacji na studia podyplomowe, w tym na nowym kierunku: Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa imigracyjnego, których celem jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności w aspekcie szeroko pojmowanego zapobiegania zjawisku i przeciwdziałania zagrożeniom ze strony cudzoziemców nielegalnie przebywających/przybywających w/do RP.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne również na stronie internetowej www. wspol.edu.pl w zakładce rekrutacja.

(źródło: WSPol)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony