Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi naczelnicy zarządów terenowych CBŚ

Data publikacji 28.02.2006

Komendant Główny Policji powołał nowych naczelników zarządów terenowych CBŚ. Funkcje te w poszczególnych województwach będą pełnić:

Zarząd w Białymstoku

Naczelnik Zarządu - podinsp. Adam Maruszczak - ur. 1962 r., wykształcenie wyższe, w służbie od 16 lat, ostatnio zajmowane stanowisko Naczelnik Zarządu w Łodzi.


Zarząd w Gdańsku

Naczelnik Zarządu - mł. insp. Dariusz Rudy - ur. 1959 r. , wykształcenie wyższe, w służbie od 28 lat, ostatnio zajmowane stanowisko Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Szczecinie CBŚ KGP.


Zarząd w Katowicach

Naczelnik Zarządu - podinsp. Andrzej Rokita - ur. 1957 r., wykształcenie wyższe, w służbie od 15 lat, ostatnio zajmowane stanowisko Z-ca Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Krakowie CBŚ KGP.


Zarząd w Krakowie

Naczelnik Zarządu - mł. insp. Krzysztof Dudziąk - ur. 1957 r., wykształcenie wyższe, w służbie od 21 lat, ostatnio zajmowane stanowisko Naczelnik Zarządu w Katowicach CBŚ KGP.


Zarząd w Lublinie

Naczelnik Zarządu - mł. insp. Igor Parfieniuk - ur. 1958 r., wykształcenie wyższe, w służbie od 22 lat, ostatnio zajmowane stanowisko Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Białymstoku CBŚ KGP.


Zarząd w Łodzi

Naczelnik Zarządu - podinsp. Zbigniew Stawarz - ur. 1966 r., w służbie od 14 lat, ostatnio zajmowane stanowisko Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Katowicach. W latach 1999-2004 - Biuro d/w z Przestępczością Zorganizowaną KGP i CBŚ KGP.


Zarząd w Poznaniu

Naczelnik Zarządu - insp. Bogdan Lisowski - ur. 1960 r., wykształcenie wyższe, w służbie od 22 lat, ostatnio zajmowane stanowisko Naczelnik Zarządu w Szczecinie.


Zarząd w Rzeszowie

Naczelnik Zarządu - insp. Mirosław Hakiel - ur. 1961 r., wykształcenie wyższe, w służbie od 19 lat, ostatnio zajmowane stanowisko Naczelnik Zarządu w Krakowie.


Zarząd w Szczecinie

Naczelnik Zarządu - nadkom. Norbert Nowak - ur. 1971 r., wykształcenie wyższe, w służbie od 15 lat, ostatnio zajmowane stanowisko Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu we Wrocławiu.


Zarząd w Warszawie

Naczelnik Zarządu
- mł. insp. Jarosław Marzec - ur. 1959 r., wykształcenie wyższe, w służbie od 27 lat, ostatnio zajmowane stanowisko Naczelnik Zarządu w Gdańsku.


Zarząd we Wrocławiu

Naczelnik Zarządu - nadkom. Maria Lubicz-Stabińska - ur. 1958 r., wykształcenie wyższe, w służbie od 13 lat, ostatnio zajmowane stanowisko - bez zmian.


Zarząd w Olsztynie

Naczelnik Zarządu - mł. insp. Andrzej Hoczyk - ur. 1957 r., wykształcenie wyższe, w służbie od 24 lat, ostatnio zajmowane stanowisko - bez zmian.
Powrót na górę strony