Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rośnie zaufanie do Policji

Data publikacji 26.02.2006

Wzrosło zaufanie społeczne do Policji. Według CBOS obecnie ufa jej 59 proc. dorosłych Polaków, czyli o 3 proc. więcej niż przed dwoma laty.

Czy, ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i) zaufanie, czy też nie ma Pan(i) zaufania do: MAM ZAUFANIE
Styczeń 2004 Styczeń 2006
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 86 (49) 87 (40)
Caritasu 84 (40) 83 (29)
PCK 82 (33) 83 (20)
Kościoła rzymskokatolickiego 75 (36) 81 (39)
Wojska 76 (30) 76 (21)
Harcerstwa 75 (28) 75 (17)
Rzecznika Praw Obywatelskich - 69 (16)
ONZ 62 (17) 65 (11)
NATO 59 (14) 63 (11)
IPN - 62 (15)
Unii Europejskiej 46 (8) 62 (8)
Policji 56 (10) 59 (8)
Władz lokalnych Pana(i) miasta/gminy 53 (9) 56 (7)
Telewizji 54 (8) 55 (7)
Gazet 47 (7) 48 (5)
Rządu 21 (3) 47 (5)
Sądów 31 (6) 39 (6)
Urzędników, administracji publicznej 33 (3) 38 (2)
Związków zawodowych 31 (6) 32 (4)
Dużych przedsiębiorstw 35 (4) 32 (3)
Kościołów innych wyznań 29 (7) 31 (5)
Sejmu i Senatu 21 (2) 30 (2)
Partii politycznych 13 (1) 24 (1)
* Połączone odsetki odpowiedzi zdecydowanie i raczej. W nawiasie podano odsetek odpowiedzi zdecydowanie.
Powrót na górę strony