Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska przebywając w Małopolsce złożyła roboczą wizytę w krakowskim garnizonie Policji

Data publikacji 19.08.2015

Z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz szefem krakowskiej Policji, Komendantem Komisariatu VIII Policji w Krakowie i funkcjonariuszami spotkała się Minister Piotrowska w Komisariacie VIII Policji w Krakowie przy os. Zgody w Nowej Hucie.

Podczas spotkania z policjantami Minister Teresa Piotrowska oraz Wojewoda Małopolski Jerzy Miller zapoznali się z aktualnie prowadzonymi przez funkcjonariuszami działaniami na rzecz bezpieczeństwa, specyfiką rejonu oraz inicjatywami systemowymi podejmowanymi wspólnie z innymi podmiotami.  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Andrzej Płatek przedstawił pokrótce stan bezpieczeństwa publicznego w regionie.

Omówiono również kwestie związane z przedsięwzięciami mającymi na celu poprawę warunków pracy w komisariatach, czemu służy m.in. program standaryzacji komend i komisariatów. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Jacek Fabisiak zapoznał Panią Minister z realizowanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi policyjnych obiektów w Małopolsce, w których finansowo partycypuje ministerstwo.

Komendant Miejski Policji inspektor Janusz Barcik oraz Komendant Komisariatu VIII Policji młodszy inspektor Grzegorz Grymek zapoznali Panią Minister z aktualną sytuacją lokalową policjantów pracujących w komisariacie.

Pani Minister złożyła na ręce Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podziękowania dla wszystkich policjantów garnizonu za rzetelną, codzienną służbę  i życzyła im dalszych sukcesów zawodowych.

(KWP Kraków / mb)

  • Minister Piotrowska z wizytą w krakowskim garnizonie
  • Minister Piotrowska z wizytą w krakowskim garnizonie
  • Minister Piotrowska z wizytą w krakowskim garnizonie
Powrót na górę strony