Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Statystyczny "portret" podejrzanego o przestępstwa korupcyjne

Data publikacji 28.02.2006
Rok 2005 był kolejnym, w którym aktywność Policji spowodowała ujawnienie iwykrycie coraz większej liczby przestępstw korupcyjnych. Liczba tego typu przestępstw wyniosła 6.127 i była o 43% wyższa niż rok wcześniej, natomiast wykrywalność tych przestępstw utrzymała się na bardzo wysokim poziomie iwyniosła 98,6%.

Suma łapówek w omawianym roku wyniosła 9.265.968 zł

Zarzut popełnienia przestępstwa korupcyjnego (tj. przestępstwa z art. 228, 229, 230, 230a, 231, 250a, 296a, 296b kodeksu karnego) usłyszało 2.631 osób.

Co o nich może powiedzieć Policja?

Regułą jest, że przestępstwa korupcyjne popełniają obywatele polscy - byli oni wyłącznymi sprawcami 96% wszystkich przestępstw korupcyjnych czyli 5.883.
Inną charakterystyczną regułą jest fakt popełniania tego typu przestępstw przez pojedyncze osoby dorosłe - tak było w 5.242 przestępstwach. Tylko 566 przestępstw było popełnionych przez dwie dorosłe osoby.

Statystyczny podejrzany to mężczyzna - 2.178 (liczba kobiet to 453); w wieku 30 - 49 lat (liczba mężczyzn w tym wieku to 1.249, liczba kobiet- 249)

Poza ww. podejrzanymi Policja zarejestrowała:
• 52 podejrzanych w wieku 17-20 lat (w tym 6 kobiet)
• 165 podejrzanych w wieku 21-24 lat (w tym 16 kobiet)
• 292 podejrzanych w wieku 25-29 lat (w tym 34 kobiety)
• 620 podejrzanych w wieku ponad 50 lat (w tym 148 kobiet)

Aż 2.177 podejrzanych nie było uprzednio karanych sądownie (65 było już karanych za podobne przestępstwa, 266 - za inne przestępstwa niż korupcyjne, 123 - b.d.)

Wobec podejrzanych zastosowane zostały następujące środki zapobiegawcze:
• Dozór Policji - 313
• Zakaz opuszczania kraju - 46
• Poręczenie majątkowe - 418
• Poręczenie społeczne - 3
• Areszt - 341 (z tego trwały - 102, uchylony - 239)

Najczęściej podejrzanymi były osoby pracujące - 1.681, rzadziej bezrobotni poszukujący pracy - 357 (i nie poszukujący pracy - 151), następnie emeryci i renciści - 295, prowadzący własne gospodarstwo rolne - 62, uczniowie i studenci - 47 i nielegalnie zatrudnieni - 18.

Miejsce popełnienia przestępstwa (klasa miejscowości):
• Wieś - 970 przestępstw
• Miasto do 5 tys. mieszkańców - 211 przestępstw
• Miasto 5 - 10 tys. mieszkańców - 228 przestępstw
• Miasto 10 -20 tys. mieszkańców - 340 przestępstw
• Miasto 20 - 50 tys. mieszkańców - 871 przestępstw
• Miasto 50 -100 tys. mieszkańców - 753 przestępstw
• Miasto 100 -200 tys. mieszkańców - 867 przestępstw
• Miasto 200 - 500 tys. mieszkańców - 785 przestępstw
• Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców - 1102 przestępstw

Powrót na górę strony