Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie projektu "Bezpieczny sezon turystyczny nad Adriatykiem"

Data publikacji 31.08.2015

Wakacje nieuchronnie dobiegają końca, dlatego też z dniem dzisiejszym sześciu polskich policjantów kończy służbę prewencyjną na chorwackim wybrzeżu. Na mocy protokołu podpisanego w tej sprawie polscy policjanci od 1 lipca br. asystowali i pomagali chorwackim kolegom podczas wspólnych patroli policyjnych w rejonie miasta Pula, Biograd oraz Trogir w Republice Chorwacji, gdzie każdego roku spędzają wakacje tysiące turystów z Polski.

Polska Policja, jako formacja służąca społeczeństwu, prowadzi szeroką współpracę międzynarodową, w tym również w zakresie prewencyjnym, poza granicami naszego kraju. Stąd też od 2010 r. na mocy umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz podpisanym w bieżącym roku Protokołem pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Generalną Dyrekcją Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji w sprawie zasad
i warunków pełnienia służby przez polskich funkcjonariuszy Policji w Republice Chorwacji w sezonie turystycznym, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego przy współpracy Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, przygotowało i delegowało do pełnienia tej odpowiedzialnej, ale i zaszczytnej funkcji policjantów na co dzień pełniących służbę bezpośrednio na polskich ulicach.

Jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji jest rozwijanie współpracy międzynarodowej, stąd też w bieżącym sezonie wakacyjnym do pełnienia służby na terenie Chorwacji w ramach międzynarodowego projektu "Bezpieczny sezon turystyczny nad Adriatykiem" skierowano aż 6 polskich policjantów. Decyzja ta była nie tylko realizacją postulatów polskiego MSZ, które bardzo wysoko ocenia tę formę współpracy, ale przede wszystkim wypełniała oczekiwania polskich turystów, których liczba sukcesywnie wzrasta. Rozlokowanie policjantów we wskazanych rejonach pozwoliło na objęcie opieką polskich turystów praktycznie na całym chorwackim wybrzeżu Adriatyku, umożliwiając szybkie dotarcie na miejsce potencjalnych interwencji.

Rolę ambasadorów służby prewencyjnej polskiej Policji pełnili: nadkom. Paweł Majcher (KWP w Bydgoszczy), asp. szt. Andrzej Głowiński (KWP w Opolu), mł. asp. Jacek Grzegorczyk (KWP w Lublinie), sierż. szt. Kamil Sławiński (KWP Gorzów Wlkp.), st. sierż. Aleksy Ptaszyński (KWP w Opolu) oraz sierż. Michał Machulski (KWP Kielce). Podkreślić należy, iż wyrażenie to nie jest przesadnym, albowiem do obowiązków policjantów należała bezpośrednia współpraca nie tylko z policjantami chorwackimi, ale również z Konsulem Ambasady Polskiej w Zagrzebiu Panem Januszem Taterą. Polscy policjanci nawiązali współpracę i wymienili doświadczenia
z policjantami innych państw uczestniczących w projekcie, w tym z Czech, Słowacji, Węgier, Włoch, Francji i Niemiec.

Głównym zadaniem polskich policjantów, poza pełnieniem służby patrolowej, w tym również na wodzie, było przede wszystkim służenie pomocą polskim turystom, stąd też stosowna informacja wraz z numerami telefonów kontaktowych została zamieszczona na stronie internetowej Ambasady Polskiej w Chorwacji oraz poszczególnych punktach informacji turystycznej. Dodatkowo operator numeru alarmowego 112 ze Splitu, w przypadku problemów językowych przekierowywał polskich rozmówców na telefony komórkowe polskich policjantów w Trogirze.

Obecność polskich policjantów w rejonach o największym natężeniu turystycznym spotkała się z żywym zainteresowaniem, ale i życzliwością rodaków. Udzielana pomoc polegała przede wszystkim na wyjaśnianiu odrębności procedur prawnych, udzielaniu informacji co do sposobu postępowania, pokonywaniu bariery językowej, a podczas interwencji obecność polskich policjantów dodawała pewności siebie turystom, którzy znaleźli się w problemowej sytuacji.

Zgodnie z przewidywaniami opartymi na doświadczeniach lat minionych polscy policjanci nie mieli zbyt wielu okazji do podejmowania interwencji w stosunku do naszych rodaków, albowiem Polacy na terenie Chorwacji są zazwyczaj bardzo uprzejmi, zdyscyplinowani oraz przestrzegają zarówno miejscowych norm prawnych jak i kulturowo-obyczajowych. Stąd też są grupą narodową bardzo mile przyjmowaną przez miejscową społeczność. Zbyt wielu nie znaczy, że obecność polskich policjantów była zbyteczna, bowiem warto przypomnieć, iż w ubiegłym roku Chorwację jako miejsce letniego wypoczynku wybrało około 700 tysięcy naszych rodaków, a liczba ta sukcesywnie wzrasta.

Większość z odnotowanych zdarzeń zdecydowanej dotyczyła utraty dokumentów, bądź też drobnych wykroczeń popełnionych w ruchu drogowym lub naruszeniem porządku publicznego. Niemniej jednak odnotowano kilka poważniejszych zdarzeń skutkujących nawet zatrzymaniem Polaków, jednak dzięki skutecznej pomocy polskich policjantów, w zdecydowanej większości przypadków, udało się w pełni obiektywnie wyjaśnić okoliczności zdarzeń co skutkowało oczyszczeniem z zarzutów naszych rodaków.

Z kolei na szkodę naszych obywateli popełniano drobne kradzieże czy też oszustwa. Stąd też polscy policjanci prowadzili również działania z zakresu profilaktyki skierowane nie tylko do osób dorosłych ale również do licznie spędzającej na terenie Chorwacji wakacje młodzieży. Policjanci poruszyli podstawowe zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w trakcie wakacyjnego wypoczynku m.in. podstawy zabezpieczenia swojego mienia, dokumentów oraz bezpiecznej rekreacji nad akwenami wodnymi. Policjanci przekazywali informacje o metodach działania sprawców oszustw, którzy wyszukiwali osoby stojące w kolejce do legalnego punktu wymiany walut oferując wymianę po kursie znacznie przewyższającym oficjalny.
W trakcie transakcji poszkodowany nie otrzymał jednak chorwackiej waluty
a bułgarskie lewy, które na pierwszy rzut oka są łudząco podobne do chorwackiej kuny, jednak odpowiadający im nominał jest niemal bezwartościowy. Tak więc warto przypomnieć - walutę wymieniamy tylko w autoryzowanych punktach, osoby oferujące nam wymianę na ulicy, kusząc wysokim kursem, niemal na pewno chcą nas oszukać.

Kończący służbę na terenie Chorwacji polscy policjanci podkreślają, iż ze strony naszych rodaków spotykali się nie tylko z zaskoczeniem, ale przede wszystkim wyrazami sympatii, albowiem ich główna rolą była funkcja opiekuńczo
- pomocowa. Policjantom za wykazaną pomoc i zaangażowanie podziękowali nie tylko chorwaccy policjanci ale również osobiście Konsul Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej Pan Janusz Tatera.

(BPiRD KGP / mb)

  • Polscy policjanci w Chorwacji #1
  • Polscy policjanci w Chorwacji #2
  • Polscy policjanci w Chorwacji #3
  • Polscy policjanci w Chorwacji #4
  • Polscy policjanci w Chorwacji #5
  • Polscy policjanci w Chorwacji #6
Powrót na górę strony