Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjna informatyzacja wyróżniona

Data publikacji 05.12.2007

Komenda Główna Policji otrzymała "Złoty Laur", prestiżowe wyróżnienie w konkursie na najlepiej zinformatyzowane przedsiębiorstwo w kategorii "Administracja i służby użyteczności publicznej" przyznawane przez miesięcznik "Teleinfo". Laureatem został Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej. Jedno z dwóch wyróżnień, oprócz KGP, otrzymał Urząd marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Konkurencja była bardzo ostra. Sami organizatorzy przyznają, że wybór najlepiej zinformatyzowanej firmy czy instytucji staje się coraz trudniejszy. Technologie teleinformatyczne są przecież standardem, bez którego nie obejdzie się żadne współczesne przedsiębiorstwo. Brano pod uwagę m.in. skalę inwestycji w teleinformatykę, ciągły rozwój, wykorzystanie najnowszych technologii i innowacyjność. Każda branża ma w tej dziedzinie swoją specyfikę. Inne są potrzeby sektora paliwowego, inne bankowego a inne administracji publicznej. Stąd też nagrody przyznawano w ośmiu kategoriach: m.in. administracja i służby użyteczności publicznej, banki, ubezpieczenia i instytucje finansowe, energetyka, przemysł wydobywczy i paliwowy czy handel i usługi. Wśród policyjnych projektów teleinformatycznych doceniono min. Krajowy System Informacji Policyjnej (KSIP), Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK) Ogólnokrajowy System Wywiadu i Analizy Kryminalnej (OSWiAK) oraz systemy dostępowe do systemów pozapolicyjnych.


- To ogromny sukces, tym większy że z uwagi na krótki okres eksploatacji nieuwzględnione zostały, przy ocenie systemy realizujące międzynarodowe przetwarzanie informacji w zakresie wdrażania dorobku prawnego Schengen- mówi kom. Andrzej Machnacz, Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. – Wzrost skuteczności funkcjonowania policji jest m.in. warunkowany znacznym wzrostem szybkości przepływu informacji oraz jej coraz większą dostępnością. Nieustannie trwają prace związane z udostępnieniem funkcjonariuszom i pracownikom policji coraz to nowych zasobów informatycznych niezbędnych do realizacji podstawowych zadań służbowych – dodaje.


Wśród instytucji uczestniczących w konkursie w pokonanym polu zostały m.in. Komenda Główna Straży Granicznej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej czy Państwowa Agencja Atomistyki.

Powrót na górę strony