Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste obchody Święta Polskiej Policji w Ambasadzie RP w Berlinie

Data publikacji 10.09.2015

9 września br. w Ambasadzie RP w Berlinie miały miejsce uroczystości związane z obchodami 96 rocznicy powołania policji Państwowej, zorganizowane przez Oficera Łącznikowego Polskiej Policji w Republice Federalnej Niemiec podinsp. Wiesława Gom.

Komendę Główną Policji reprezentowali: insp. Rafał  Łysakowski – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz mł. insp. Ireneusz Sieńko – Naczelnik Wydziału ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP.

Ze strony polskiej Policji na uroczystość przybyli: nadinsp. Ryszard Wiśniewski – Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., nadinsp. Wojciech Ołdyński – Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu oraz insp. Jan Pytka – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Obecny był także mł. insp. Robert Barański, który służbę oficera łącznikowego polskiej Policji w Niemczech pełnił w latach 2006 – 2014.

W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele Attachatu Obrony, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Straży Granicznej.

Gospodarzami uroczystości w ambasadzie byli, w imieniu Ambasadora RP w Berlinie Pana Jacka Margańskiego, Pani Marzena Szczypółkowska Horvath – I radca,  Kierownik Wydziału Politycznego Ambasady, a także insp. Rafał Łysakowski oraz podinsp. Wiesław Gom.

Na uroczystość przybyli liczni przedstawiciele strony niemieckiej. Federalne  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych reprezentowała delegacja z Panem Thomasem Pohlem na czele.

Obecny był Pan Roger Hopper, który reprezentował Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Brandenburgii. Ponadto, do Ambasady RP w Berlinie przybyły delegacje z Federalnego Urzędu Kryminalnego, obecni byli przedstawiciele najwyższego szczebla kierowniczego Policji Landowej z Brandenburgii, Saksonii, Berlina i Meklemburgi Pomorza Przedniego. Reprezentowana była również Policja Federalna i Służba Celna.

W imieniu Pana Ambasadora Jerzego Margańskiego przybyłych gości powitała Pani Marzena Szczypułkowska-Horvath I radca,  Kierownik Wydziału Politycznego Ambasady.

Podczas spotkania głos w imieniu Komendanta Głównego Policji zabrał nadinsp. Ryszard Wiśniewski, a następnie podinsp. Wiesław Gom oraz przedstawiciel strony niemieckiej Pan Hans-Jürgen Mörke.

W wystąpieniach, obok życzeń i gratulacji z okazji jubileuszu polskiej Policji, podkreślano bardzo dobry poziom relacji bilateralnych oraz znaczenie wzajemnych kontaktów w obszarach przygranicznych. Spotkanie w Ambasadzie RP w Berlinie było także okazją do wymiany poglądów i opinii dotyczących bieżących zagrożeń przestępczością, w tym także w związku napływającą do Europy falą uchodźców z niektórych krajów arabskich.

Spotkania o podobnym charakterze będą organizowane także w innych ambasadach RP, gdzie służbę pełnią polscy Oficerowie Łącznikowi Policji. Uroczystości rocznicowe stanowią dogodną okazję do zacieśniania wzajemnych relacji, są także sposobnością do promowania wizerunku Policji poza granicami kraju.

(BMWP KGP / mb)

  • Uczestnicy obchodów Święta Policji w Ambasadzie RP w Berlinie #1
  • Uczestnicy obchodów Święta Policji w Ambasadzie RP w Berlinie #2
  • Uczestnicy obchodów Święta Policji w Ambasadzie RP w Berlinie #3
  • Uczestnicy obchodów Święta Policji w Ambasadzie RP w Berlinie #4
  • Uczestnicy obchodów Święta Policji w Ambasadzie RP w Berlinie #5
  • Uczestnicy obchodów Święta Policji w Ambasadzie RP w Berlinie #6
  • Uczestnicy obchodów Święta Policji w Ambasadzie RP w Berlinie #7
  • Uczestnicy obchodów Święta Policji w Ambasadzie RP w Berlinie #8
  • Uczestnicy obchodów Święta Policji w Ambasadzie RP w Berlinie #9
Powrót na górę strony