Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"FreD Goes Net" w Inowrocławiu

Data publikacji 11.09.2015

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Inowrocławia, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – Oddział w Bydgoszczy, przy udziale Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu zorganizowały seminarium pt. "Zagrożona młodzież".

Wczoraj (10.09.15) w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Inowrocławia odbyło się seminarium, którego celem było przedstawienie programu wczesnej interwencji pn. „FreD goes net”, a także ukazanie zagrożeń wśród młodzieży wynikających ze spożywania alkoholu i używania dopalaczy, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych.

Seminarium zainaugurował Prezydent miasta Inowrocławia - Ryszard Brejza. Prelekcje wygłosili wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii - Robert Rejniak, koordynator Oddziału Pediatrii w Miejskim Szpitalu w Inowrocławiu - Katarzyna Urbanek-Kuczma oraz asp. szt. Adam Kumkowski z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Prelegenci, w swoich wystąpieniach, poruszali tematykę zażywania dopalaczy, narkotyków, alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży, wskazując przede wszystkim na skalę zjawiska i zagrożeń wynikających z sięgania po substancje psychoaktywne Główną ideą spotkania była promocja programu wczesnej interwencji „FreD goes net” wobec osób, które w młodym wieku zetknęły się z alkoholem lub narkotykami, w związku z rozpoczęciem jego funkcjonowania w oddziale terapii uzależnień przy ul. Jaśkowskiego 11 w Inowrocławiu.

KWP w Bydgoszczy / ic

  • Uczestnicy seminarium
  • Uczestnicy seminarium
  • Uczestnicy seminarium
  • Uczestnicy seminarium
  • Uczestnicy seminarium
  • Prezentacja podczas seminarium
Powrót na górę strony