Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odzyskane zabytki wrócą na Ukrainę

Data publikacji 11.09.2015

10 września funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przekazali Konsulowi Honorowemu Ukrainy w Szczecinie p. Henrykowi Kołodziejowi cenne zabytki archeologiczne, wywiezione nielegalnie z Ukrainy w 2015 r. Decyzją prokuratury zabytki zostały zwrócone konsulowi, aby trafiły do ukraińskich muzeum.

W kwietniu 2015 r. funkcjonariusz  z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wraz z policjantami z KP Szczecin Śródmieście zabezpieczyli w Szczecinie cenne zabytki archeologiczne liczące około 2000 lat. Po uzyskaniu informacji, że na jednym z portali aukcyjnych wystawionych jest kilkanaście zabytków archeologicznych wykonanych z brązu, podjęto szybkie działania aby je odzyskać.

W trakcie czynności ustalono, że kobieta przywiozła zabytki bez pozwolenia z Ukrainy. Na wywóz historycznych i kulturowych dóbr z Ukrainy potrzebne jest zezwolenie, wywóz bez powiadomienia władz celnych zagrożony jest karą od 3 do 7 lat pozbawienia wolności i konfiskatą przedmiotów zgodnie z art. 201 § 1 Kodeksu Karnego Ukrainy. Według prawa polskiego wwóz zabytku do kraju nie jest karalny, kobieta więc w Polsce nie będzie odpowiadać karnie.

Nielegalnie wywiezione zabytki zgodnie z art. 17 Umowy między Rządem RP a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty z 20 maja 1997 r. zostaną zwrócone Ukrainie. Art. 17 precyzuje to w treści: "Umawiające się Strony uznają, że dobra kultury nielegalnie wywiezione z terytorium państwowego jednej ze Stron i nielegalnie wywiezione na terytorium państwowe drugiej Umawiającej się Strony podlegają zwrotowi". Zwrot nielegalnie wywiezionych zabytków wcześniej normowały inne akty prawne: Konwencja z 17 listopada 1970 roku dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury oraz  Porozumienie o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawie zatrzymania i zwrotu dóbr kultury nielegalnie wywiezionych przez granicę państw z 22 kwietnia 1986 r.

Zatrzymane artefakty zostały przebadane przez archeologów w Muzeum Narodowym w Szczecinie, gdzie stwierdzono że część zabytków archeologicznych pochodzi z okresu późnego cesarstwa rzymskiego z II w.n.e., najcenniejsze jednak rzadkie fibule, datowane na 5-7 w. n. e. pochodzą z okresu wędrówki ludów.

KWP w Szczecinie / ic

  • Odzyskane zabytki wrócą na Ukrainę
  • Odzyskane zabytki wrócą na Ukrainę
  • Odzyskane zabytki wrócą na Ukrainę

Film Odzyskane zabytki wrócą na Ukrainę


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Odzyskane zabytki wrócą na Ukrainę (format flv - rozmiar 7.3 MB)

Powrót na górę strony