Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Energia 2015 - Seminarium wstępem do ćwiczeń

Data publikacji 14.09.2015

W Elektrowni w Połańcu rozpoczęło się Seminarium Naukowo – Praktyczne pod hasłem „ Energia 2015 - Zagrożenia w zarządzaniu kryzysowym”, które jest wstępem do ćwiczeń dowódczo-sztabowych z udziałem sił i środków Policji oraz podmiotów pozapolicyjnych. Warto podkreślić, że w województwie świętokrzyskim to pierwsze tego typu tak duże przedsięwzięcie. Jego organizatorami są Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz Elektrownia w Połańcu

Trzydniowe seminarium obejmuje połączenie części teoretycznej i praktycznej. W pierwszej części omawiane są aspekty różnorodnych sytuacji kryzysowych, natomiast w części praktycznej odbędą się ćwiczenia dowódczo - sztabowe.

Spotkanie zainaugurowała dziś (14.09.br.) Prezes Zarządu Elektrowni Pani Alfreda Świtek, mówiąc o tym, jak ważne są to ćwiczenia nie tylko dla służb ale i dla całej firmy. Następnie głos zabrał  insp. Artur Bednarek, Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, który podkreślił wagę tego przedsięwzięcia dla wszystkich służb biorących w nim udział.

Nadkom. dr Jarosław Truchan, Dyrektor Instytutu bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przywitał gości i przedstawił plan trzydniowego seminarium, życząc owocnych obrad. Następnie głos zabrał przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dr Witold Skomra. Omówił on rolę i zadania RCB w kreowaniu bezpieczeństwa państwa.

W konferencji udział bierze ponad 100 słuchaczy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w charakterze obserwatorów. Są to m.in. policjanci, funkcjonariusze Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Straży Granicznej.

Spotkanie pod hasłem „Energia 2015 - Zagrożenia w zarządzeniu kryzysowym” oraz przeprowadzenie ćwiczeń ma na celu usprawnienie współdziałania wszystkich służb na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie elektrowni. W  województwie świętokrzyskim to pierwsze tego typu ćwiczenia zorganizowane wspólnie z innymi instytucjami i służbami. Całe przedsięwzięcie zakończy się podsumowaniem w najbliższą środę (16.09.br.).

(KWP w Kielcach / WSPol w Szczytnie / mw)

  • Energia 2015 - uczestnicy seminarium
  • Energia 2015 - uczestnicy seminarium
  • Energia 2015 - uczestnicy seminarium
Powrót na górę strony