Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty szkoleniowe policjantów oddziałów oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji z udziałem ekspertów z Francji

Data publikacji 17.09.2015

W dniu 16 września br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęły się warsztaty szkoleniowe policjantów oddziałów oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji z udziałem ekspertów z Francji - przedstawicieli Podokręgu CRS z Lyonu. Zagranicznej delegacji przewodniczy Komendant Podokręgu Pan Christophe Desmaris.

Celem przedsięwzięcia zorganizowanego przez Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz omówienie taktyki działań w wybranych aspektach związanych z zabezpieczeniem imprez masowych. Warsztaty są kontynuacją współpracy bilateralnej w zakresie funkcjonowania oddziałów prewencji Policji rozpoczętej z partnerem francuskim w ubiegłym roku, w którym przedstawiciele polskiej Policji podczas wizyty we Francji mieli możliwość zapoznać się z filozofią działania oraz sprzętem używanym przez swoich odpowiedników z tego kraju.

Przed rozpoczęciem warsztatów eksperci z Francji zapoznali się ze specyfiką pracy policjantów polskich oddziałów prewencji Policji, lotnictwa oraz systemem szkolenia policjantów pełniących służbę na akwenach wodnych. Warsztaty, podczas których uczestnicy będą między innymi mogli trenować na Symulatorze Działań Policji w Sytuacjach Kryzysowych, potrwają 3 dni i zakończą się w piątek.

(Główny Sztab Policji KGP / mw)

  • Warsztaty szkoleniowe policjantów oddziałów oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji z udziałem ekspertów z Francji
  • Warsztaty szkoleniowe policjantów oddziałów oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji z udziałem ekspertów z Francji
  • Warsztaty szkoleniowe policjantów oddziałów oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji z udziałem ekspertów z Francji
  • Warsztaty szkoleniowe policjantów oddziałów oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji z udziałem ekspertów z Francji
  • Warsztaty szkoleniowe policjantów oddziałów oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji z udziałem ekspertów z Francji
  • Warsztaty szkoleniowe policjantów oddziałów oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji z udziałem ekspertów z Francji
Powrót na górę strony