Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie nowej siedziby Muzeum Katyńskiego – oddziału Muzeum Wojska Polskiego

Data publikacji 17.09.2015

W rocznicę napaści ZSRR na Polskę, 17 września br. na warszawskiej Cytadeli odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Muzeum Katyńskiego. Komendanta Głównego Policji na uroczystości reprezentowali: nadinsp. Wojciech Olbryś, Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz nadinsp. Władysław Padło, pełnomocnik KGP ds. kontaktów z samorządem, a także delegacje funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Policji z całego kraju.

Muzeum Katyńskie to pierwsza w świecie placówka martyrologiczno – muzealno – badawcza dokumentująca zbrodnię katyńską, popełnioną na 22 tysiącach jeńców i więźniów przetrzymywanych w latach 1939 – 1940 w sowieckich obozach i więzieniach. Stanowi także, jak się wydaje, jedyną ekspozycję o charakterze militaris – w skali globalnej, będącą – swoistym dowodem zbrodni i upamiętniającą martyrologię m.in. funkcjonariuszy Policji Państwowej, żołnierzy Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Korpusu Ochrony Pogranicza i Służby Więziennej.

Komendanta Głównego Policji na uroczystości  reprezentowali: nadinsp. Wojciech Olbryś, Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz nadinsp. Władysław Padło, pełnomocnik KGP ds. kontaktów z samorządem, a także delegacje funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Policji z całego kraju.

Otwarcie nowej siedziby Muzeum Katyńskiego na Warszawskiej Cytadeli poprzedziła Polowa Msza Święta celebrowana przez Jego Ekscelencję Józefa Guzdka, Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Oprawę muzyczną mszy zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod dyrekcją mł. insp. Janusza Trzepizura. Następnie zaproszeni goście obejrzeli widowisko poetycko – muzyczne pt.”Vinctis non Victis – Pokonanym Niezwyciężonym”.

W obecności Prezydenta RP i Premiera RP głos zabrały m.in. Panie: Prezes Federacji Rodzin Katyńskich Izabella Sariusz-Skąpska oraz Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r." Teresa Bracka, która przekazała do Muzeum artefakty po ojcach i dziadkach członków Stowarzyszenia, m.in. guziki z mundurów policjantów oraz dokumenty funkcjonariuszy Policji Państwowej i Policji województwa śląskiego - ofiar zbrodni katyńskiej. Ponadto, zwróciła się do Prezydenta RP z apelem o kontynuację akcji "Polska swemu obrońcy", w ramach której można awansować na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszy i oficerów pochowanych  na polskim cmentarzu w Bykowni.

Pojęcie „Zbrodni Katyńskiej” jest odniesieniem do najwcześniej odkrytego lasu katyńskiego pod Smoleńskiem, jednego z  miejsc eksterminacji Polaków przez sowietów podczas II wojny światowej. Pozostają jeszcze cmentarze pomordowanych jeńców Ostaszkowa, Starobielska czy ostatnie ekshumacje w Włodzimierzu Wołyńskim. Nadal wiele miejsc polskiej martyrologii w tym rejonie pozostaje nieznanych. Wśród zbrodniczo pomordowanych jeńców, blisko 12 000 tys. było funkcjonariuszami Policji Państwowej. 

(mw / Gabinet KGP / Muzeum Katyńskie / foto: M.Krupa KGP)

Powrót na górę strony