Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dopalacze i co dalej …

Data publikacji 17.09.2015

W Inowrocławiu odbyła się konferencja pn. „Dopalacze i co dalej…”, której organizatorem był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu oraz Stowarzyszenie Imienia Księcia Kazimierza Kujawskiego. Prelegentami byli przedstawiciele sądownictwa, policjanci i terapeutka.

Wczoraj (16.09.br.) w Hali Widowiskowo-Sportowej przy Al. Niepodległości w Inowrocławiu odbyła się konferencja pn. „Dopalacze i co dalej…” adresowana do młodzieży, a takżei nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przedsięwzięcie przygotował sędzia Mieczysław Oliwa Prezes Stowarzyszenia im. Księcia Kazimierza Kujawskiego oraz sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Prezes Stowarzyszenia Prawników Temida Wiesław Juchacz.

Asp. sztab. Jacek Piątkowski omówił działania profilaktyczne prowadzone przez Policję w zakresie zwalczania narkotyków. Wymienił szereg inicjatyw organizowanych w szkołach w formie spotkań, mitingów, czy konkursów. Mówił też o kampanii MSW „Dopalacze kradną życie”. Przypomniał też o nowelizacji z dniem 1 lipca 2015 r. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, polegającej na umieszczeniu na liście środków zabronionych 114 rodzajów związków chemicznych zawartych w dopalaczach - są one aktualnie traktowane jak narkotyki.

Asp. sztab. Izabella Drobniecka natomiast zainteresowała zebranych programem wczesnej interwencji FreD Goes Net. Jest on adresowany do osób w wieku 14-21 lat, które zetknęły się z narkotykami lub alkoholem. To program szansy i fachowej pomocy dla młodego człowieka. Ofertę przystąpienia do programu można uzyskać od inowrocławskich funkcjonariuszy w ośrodku przy ul. Jaśkowskiego w Inowrocławiu, ale też pedagogów szkolnych, którzy uzyskali już pełen pakiet wiedzy na ten temat. Mówiąc o profilaktyce policjantka przypomniała, że powinna ona zaczynać się w domu. Dlatego rodzice mają obowiązek wykazywać się czujnością.

Wyczerpującą prezentację na temat wyjaśnienia czym są dopalacze, jaką mają postać, jaka jest po nich reakcja organizmu i jak rozpoznać osobę, która je bierze, przedstawiła terapeutka Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Pani Joanna Kotuniak-Wiśniewska. Wiele czasu poświęciła na wyjaśnienie zasad marketingu tego typu środków i swoistego rodzaju mody na dopalacze wśród młodzieży. Tłumaczyła o podnoszeniu świadomości na temat zagrożenia, zarówno wśród młodzieży, jak i rodziców. Przedstawiła też ofertę pomocową placówki, którą reprezentowała. Omówieniem zagadnień prawnych, związanych ze środkami odurzającymi, zajął się sędzia Mieczysław Oliwa. Mówił o odpowiedzialności w przypadku zażywania środków odurzających przez nieletnich czy dorosłych. Tłumaczył przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i kodeksu karnego.
 
Konferencja o zagrożeniach płynących z dopalaczy przyciągnęła liczną grupę odbiorców. Po wystąpieniu prelegentów uczestnicy mieli wiele pytań. Słuchacze podkreślali zasadność i wielką potrzebę organizowania tego typu społecznych spotkań, które uświadamiają nie tylko na temat dopalaczy.

(KWP w Bydgoszczy / mw)

  • Dopalacze i co dalej …
  • Dopalacze i co dalej …
  • Dopalacze i co dalej …
Powrót na górę strony