Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

FreD Goes Net w Mogilnie

Data publikacji 17.09.2015

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy wraz z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie zorganizowały konferencję pt. "Zagrożona młodzież" w ramach kampanii społecznej "Dopalacze kradną życie”.

W Kinie “Wawrzyn” przy Mogileńskim Centrum Kultury odbyła się wczoraj (16.09.15) konferencja dla przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych oraz organizacji społecznych poświęcona prezentacji programu wczesnej interwencji pn. „FreD Goes Net”, a także ukazania zagrożeń wynikających z eksperymentowania młodzieży z alkoholem, dopalaczami, narkotykami oraz innymi substancji psychoaktywnymi.

Konferencję zainaugurował Burmistrz Mogilna  Leszek Duszyński. Prelekcje wygłosili wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii - Robert Rejniak, asp. szt. Adam Kumkowski z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy oraz dr Roman Bardoń z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Prelegenci w swoich wystąpieniach poruszali tematykę zażywania dopalaczy, narkotyków, alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży, wskazując przede wszystkim na skalę zjawiska i zagrożeń wynikających z sięgania po substancje psychoaktywne.

Główną ideą konferencji było zaprezentowanie programu wczesnej interwencji „FreD Goes Net”, jako oferty dla młodzieży, która zaczyna eksperymentować z alkoholem lub narkotykami, w związku z rozpoczęciem  funkcjonowania programu w Poradni Leczenia Uzależnień przy ul.Kościuszki 10 w Mogilnie.

(KWP w Bydgoszczy / mw)

Powrót na górę strony