Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsze Europejskie warsztaty Szefów Służb Policyjnych UE

Data publikacji 18.09.2015

W dniach 14-16 września br. w siedzibie Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL) w Budapeszcie odbyły się po raz pierwszy warsztaty dla szefów Policji. W ramach tego pilotażowego projektu udało się stworzyć platformę do dyskusji i wymiany dobrych praktyk w zakresie nowych wyzwań dla bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, w tym również w odniesieniu do przyszłej agendy działań policyjnych na obszarze UE.

Polska delegacja - nadinsp. Cezary Popławski, Zastępca Komendanta Głównego Policji, oraz podinsp. Irmina Gołębiewska, Zastępca Dyrektora BMWP KGP wzięła udział w panelach dyskusyjnych poświęconych bieżącemu zaangażowaniu policji państw członkowskich UE w zwalczanie poważnej i zorganizowanej przestępczości. W trakcie panelu uczestnicy skoncentrowali się na omówieniu zagrożeń i sposobów ich neutralizacji w sferach wskazanych jako priorytetowe w Europejskiej Agendzie Bezpieczeństwa, to jest w zakresie zwalczania terroryzmu i radykalizacji, przestępczości zorganizowanej i cyberprzestepczości.

W trakcie specjalnego panelu, poświęconego problemom zwalczania terroryzmu,  uczestnicy zwrócili uwagę na możliwości jakie daje pozbawienie organizacji terrorystycznych finansowania i ograniczenie możliwości rekrutacji nowych członków wśród  młodzieży.

Oprócz dyskusji uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z wynikami  analiz opracowywanych  przez  agencje UE: Europol i Frontex a także przez Interpol. Wnioski ze spotkania wykorzystane podczas przygotowywanego przez Europol posiedzenia Szefów Policji Unii Europejskiej, będą również stanowiły wkład do programu roboczego CEPOL na najbliższe lata.

ic

  • Pierwsze Europejskie warsztaty Szefów Służb Policyjnych UE
  • Pierwsze Europejskie warsztaty Szefów Służb Policyjnych UE
  • Pierwsze Europejskie warsztaty Szefów Służb Policyjnych UE
  • Pierwsze Europejskie warsztaty Szefów Służb Policyjnych UE
  • Pierwsze Europejskie warsztaty Szefów Służb Policyjnych UE
  • Pierwsze Europejskie warsztaty Szefów Służb Policyjnych UE
Powrót na górę strony