Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XXII finał Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”

Data publikacji 19.09.2015

Już wkrótce, w dniach 23 – 25 września 2015 r., w Szkole Policji w Słupsku rozegrany zostanie XXII finał Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”. W duchu sportowej rywalizacji swoją wiedzę i umiejętności prezentować będą 34 dwuosobowe patrole policyjne z całego kraju.

Nadrzędnym celem polskiej Policji jest służba społeczeństwu, w tym ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz zapewnienie porządku publicznego. Zadania te realizowane są w znacznej mierze przez policjantów komórek patrolowo-interwencyjnych, którzy poprzez właściwe pełnienie służby skutecznie zapobiegają popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zapobiegają zachowaniom nieakceptowanym społecznie. Właśnie ci umundurowani policjanci najsilniej utożsamiani są przez społeczeństwo z Policją jako taką oraz w znacznej mierze kształtują właściwy obraz formacji policyjnej przyczyniając się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Policja jest organizacją stale doskonalącą swoje metody i narzędzia działania. Musi być formacją nowoczesną, nie tylko w aspekcie technicznym czy informatycznym, ale przede wszystkim nowoczesną w sposobie myślenia. Dbałość o profesjonalizm wymaga permanentnego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności wszystkich policjantów.

Istotnym elementem systemu doskonalenia zawodowego podnoszącego poziom wiedzy i umiejętności policjantów „pierwszego kontaktu” są turnieje wiedzy prewencyjnej. Podkreślenia wymaga fakt, że najdłuższą tradycję organizacyjną posiadają Ogólnopolskie Zawody Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”, które wśród policjantów doczekały się nawet sympatycznego określenia „Czar Par”. W obecnym roku rozegrany zostanie już XXII finał tegoż turnieju. Finał zawodów od samego początku prowadzenia tej formy doskonalenia zawodowego organizowany jest na terenie posiadającej najdłuższą tradycję szkoleniową w zakresie służby prewencyjnej tj. w Szkole Policji w Słupsku. Warto przypomnieć również, że w tym roku obchodzone jest 70-lecie istnienia tej placówki dydaktycznej.

Podkreślenia wymaga fakt, że rozgrywany w murach słupskiej uczelni finał jest kwintesencją cyklu doskonalenia zawodowego oraz poprzedzony został eliminacjami zarówno na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim, w których uczestniczyło blisko 18 tys. policjantów.

Finaliści turnieju zmagać się będą w następujących konkurencjach:

 • strzelanie sytuacyjne;
 • stosowanie technik obezwładniania osób;
 • bieg pościgowy i przeprowadzanie interwencji policyjnych (jako jedna konkurencja);
 • policyjny tor przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy (jako jedna konkurencja);
 • test wiedzy zawodowej;

Warunki rozgrywania poszczególnych konkurencji są maksymalnie zbliżone do rzeczywistych, wiedza teoretyczna weryfikowana jest nie tylko w pracowni komputerowej ale przede wszystkim na policyjnym torze przeszkód, strzelnicy oraz salach samoobrony. Do konkurencji włączono elementy jazdy radiowozem oraz strzelania z broni z amunicją typu Simunition (barwiącą).

Wagę przedsięwzięcia podkreśla fakt, że turniej objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zaś Minister Spraw Wewnętrznych Pani Teresa Piotrowska ufundowała nagrody dla laureatów.

Złożoność rozgrywanych konkurencji najlepiej obrazują sceny z lat ubiegłych.

(BPiRD KGP / mw / foto: SP w Słupsku)

 • Plakat XXII finału Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”
  Plakat XXII finału Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”
 • strzelanie sytuacyjne
  strzelanie sytuacyjne
 • test wiedzy zawodowej
  test wiedzy zawodowej
 • stosowanie technik obezwładniania osób
  stosowanie technik obezwładniania osób
 • policyjny tor przeszkód
  policyjny tor przeszkód
 • policyjny tor przeszkód
  policyjny tor przeszkód
 • policyjny tor przeszkód
  policyjny tor przeszkód
 • policyjny tor przeszkód
  policyjny tor przeszkód
Powrót na górę strony