Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Browary Polskie” w koalicji z Policją – z myślą o bezpieczeństwie

Data publikacji 21.09.2015

Istotnym elementem działań Policji w zakresie profilaktyki społecznej jest współpraca międzyinstytucjonalna. Jednym z policyjnych partnerów, który w ramach tej idei podjął wyzwanie prowadzenia wspólnego programu na rzecz odpowiedzialnego picia alkoholu jest Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego „Browary Polskie”.

Współpraca pomiędzy Policją a ZPPP „Browary Polskie” trwa już od wielu lat dając coraz lepsze efekty. Hasło przypominające kierowcom, że nie należy prowadzić pojazdów po spożyciu alkoholu - ”Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” propagowane jest zarówno przez Policję, jak też sprzedawców i producentów alkoholi oraz media i samych kierowców. Równie znaną kampanią jest przedsięwzięcie, które ma zapobiegać sprzedaży alkoholu osobom nieletnim pn.  „Pozory mylą, dowód nie”.

Partnerstwo, które dobrze działa w praktyce zostało usankcjonowane poprzez podpisanie w dniu 15.09.2015 roku „Porozumienia o współpracy” pomiędzy Związkiem Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie a Komendantem Głównym Policji. W imieniu „Browarów” podpis pod dokumentem złożyła pani Danuta Gut – Dyrektor Biura Zarządu a w imieniu KGP mł. insp. Anna Kuźnia - Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego. W ramach Porozumienia strony będą realizowały między innymi wspólne działania informacyjno-edukacyjne, których celem jest promowanie trzeźwości za kierownicą i przypominanie o odpowiedzialności, jaka spoczywa na osobach kierujących pojazdami oraz propagowanie wśród sprzedawców wiedzy w obszarze odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu.

Działalność na rzecz odpowiedzialnego picia alkoholu „Browary Polskie” prowadzą także poprzez przyznawanie wyróżnień pn. Piwne Pozytywy, które w 2015 roku zostały przyznane 18 września na Zamku Królewskim w Warszawie.

Tegoroczna edycja gali zgromadziła niemal 100 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele Sejmu, agend rządowych, środowiska medycznego, instytucji publicznych, organizacji producenckich oraz mediów. Założeniem tego wydarzenia jest nagrodzenie osób i organizacji szczególnie zasłużonych dla promocji kultury piwa w Polsce, której nieodłącznym elementem jest odpowiedzialna konsumpcja. W czasie uroczystości między innymi nagrodzono: Macieja Chołdrycha - za popularyzację historii browarnictwa oraz kultury piwnej, Leszka Sieciecha z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego - za aktywność i zaangażowanie na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, Miasto Krasnystaw – za kontynuowanie wieloletniej tradycji „Chmielaków Krasnostawskich”.

Wśród gości obecni byli także przedstawiciele Komendy Głównej Policji. W czasie gali głos zabrała mł. insp. Anna Kuźnia podkreślając rolę partnerstwa z instytucjami pozpolicyjnymi na rzecz edukacji i profilaktyki społecznej.

Wybór Zamku Królewskiego na miejsce uroczystości nie był przypadkowy. Podczas gali Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego przekazał nowe eksponaty do zbiorów kartograficznych Zamku.

(BPiRD KGP / mw)

  • „Browary Polskie” w koalicji z Policją – z myślą o bezpieczeństwie
  • „Browary Polskie” w koalicji z Policją – z myślą o bezpieczeństwie
  • „Browary Polskie” w koalicji z Policją – z myślą o bezpieczeństwie
  • „Browary Polskie” w koalicji z Policją – z myślą o bezpieczeństwie
  • „Browary Polskie” w koalicji z Policją – z myślą o bezpieczeństwie
Powrót na górę strony