Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych

Data publikacji 22.09.2015

Komendant Główny Policji gen. insp. Krzysztof Gajewski, Generalny Inspektor Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa oraz Komendant Rektor WSPol w Szczytnie insp. dr Piotr Bogdalski podpisali porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.

Głównym celem zawartego porozumienia jest nawiązanie współpracy w celu zwiększenia poziomu wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności, wspólne pojmowanie zadań w dziedzinie edukacji prawnej w tym zakresie, jak również wymiana doświadczeń w obszarach związanych z zapewnieniem skutecznej ochrony danych osobowych.

W tym też zakresie strony będą wzajemnie świadczyć pomoc. Ważny aspekt porozumienia stanowi wytyczenie wspólnych obszarów współpracy. Strony podejmować i realizować będą szereg przedsięwzięć w zakresie ochrony prywatności, danych osobowych, informacji niejawnych i innych tajemnic prawnie chronionych m.in. w obszarze działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej i szkoleniowej, promocyjnej czy wydawniczej.

Porozumienie wchodzi w życie w dniu jego podpisania.

mw

  • Porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych
  • Porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych
  • Porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych
Powrót na górę strony