Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców

Data publikacji 22.09.2015

Akcja gaszenia pożaru sortowni odpadów w Dąbrówce Wlkp. trwa już czwartą dobę. Świebodzińscy policjanci zabezpieczają teren działań gaśniczych oraz rejon objęty ewakuacją ludności. Policyjne działania prowadzone będą do odwołania.

W sobotę (19.09.br.) w Dąbrówce Wlkp. w województwie lubuskim wybuchł pożar na terenie sortowni odpadów. Ze względu na rozmiar zdarzenia i zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości, Komendant Powiatowy Policji w Świebodzinie zarządził alarm dla jednostki. W stan gotowości postawieni zostali wszyscy funkcjonariusze mogący uczestniczyć w zabezpieczeniu terenu, wspomagając prowadzoną przez Straż Pożarną akcję ratowniczo-gaśniczą. W tym samy czasie powołany został sztab kryzysowy. Ze względu na istniejące zagrożenia podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców z zabudowań umiejscowionych najbliżej miejsca pożaru. Realizację ewakuacji powierzono Policji.

Po otrzymaniu dyspozycji policjanci przystąpili do realizacji poleceń, których celem było zapewnienie bezpieczeństwa miejscowej ludności. Policyjne patrole docierały do poszczególnych gospodarstw, mundurowi informowali mieszkańców o nakazach, do których należy się zastosować. Sytuacja wymagała natychmiastowego działania, gdyż najważniejsze było ludzkie życie i zdrowie. Część mieszkańców postanowiła już wcześniej opuścić swoje domy, pozostawiając dobytek pod nadzorem policjantów.

W niedzielę (20.09.br.) po kolejnej decyzji sztabu zarządzania kryzysowego policjanci dotarli do mieszkańców w dalszej części miejscowości informując o możliwości dobrowolnej ewakuacji z terenu objętego zadymieniem.

Akcja gaśnicza trwa nadal. Do czasu jej zakończenia świebodzińscy policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców oraz pozostawionym mieniem. 

(KWP w Gorzowie / mw)

 • W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
 • W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
 • W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
 • W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
 • W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
 • W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
 • W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
 • W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
 • W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
 • W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
 • W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
 • W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
 • W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
Powrót na górę strony