Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polsko-niemieckie symulacje

Data publikacji 23.09.2015

Wspólne symulacje interwencji z polskimi kolegami prowadzą w Słupsku policjanci z Wyższej Zawodowej Szkoły Policji w Oranienburgu pod Berlinem. Grupa niemieckich policjantów, w czasie tygodniowego pobytu w Polsce poznaje także strukturę i specyfikę pracy polskiej formacji policyjnej.

Niemieccy policjanci w trakcie pobytu w słupskiej Szkole Policji uczestniczą w zajęciach z polskimi wykładowcami i słuchaczami, a także poznają pracę policjantów w jednostkach terenowych, między innymi na terenie Trójmiasta. Goście przyglądają się też systemowi kształcenia funkcjonariuszy polskiej Policji.

W odróżnieniu od polskiego, szkolenie podstawowe policjantów w Niemczech trwa dwa i pół roku. Słuchacze niemieccy nie są skoszarowani na terenie szkoły. Mieszkają w mieście, a do szkoły przychodzą jedynie na zajęcia. Metodyka kształcenia jest natomiast zbliżona do rozwiązań dydaktycznych funkcjonujących w naszym kraju. Bardzo duży nacisk jest kładziony na zajęcia praktyczne i wykorzystanie aktywizujących metod nauczania.
 
O praktycznych podobieństwach polskiej i niemieckiej służby można było przekonać się między innymi podczas symulacji przeprowadzonej w szkolnym Komisariacie Policji. W reżyserce oraz na stanowisku kierowania zasiedli niemieccy policjanci. Problemy jakie musiał rozwiązywać niemiecki dyżurny, a także sprawy z jakimi dzwonili obywatele były podobne do tych z jakimi na co dzień mają do czynienia polscy policjanci. Wiele podobieństw wykazała też symulacja interwencji policyjnej, w której uczestniczyli niemieccy policjanci. Ich zadaniem było zatrzymanie niebezpiecznego uzbrojonego mężczyzny, który schronił się w nieoświetlonych pomieszczeniach piwnicznych.
 
Wspólne kontakty Szkół Policji w Słupsku i Oranienburgu trwają już kilkanaście lat. Jednym z efektów współpracy obu placówek są wymiany słuchaczy i wykładowców. Szkoły uczestniczą również przygotowywaniu policjantów z Polski i Niemiec, którzy pełnią wspólnie służbę po obu stronach granicy.

(SP w Slupsku / mw)
 
 

 • Niemiecka delegacja na schodach głównego budynku dydaktycznego słupskiej Szkoły Policji
 • Przygotowania do symulacji interwencji policyjnej.
 • Przygotowania do symulacji interwencji policyjnej
 • Symulacja interwencji niemieckich policjantów
 • Symulacja interwencji niemieckich policjantów
 • Symulacja interwencji niemieckich policjantów
 • Zdanie broni po zakończonej interwencji
 • Zwiedzanie obiektów symulacyjnych
 • W trakcie spaceru na terenie słupskiej Szkoły Policji
 • W trakcie spaceru na terenie słupskiej Szkoły Policji
 • Zwiedzanie szkolnego Komisariatu Policji - reżyserka wykładowców
 • Wykład w sali wykładowej szkolnego Komisariatu Policji
 • Wykład w sali wykładowej szkolnego Komisariatu Policji
 • Niemieccy wykładowcy moderują działanie swoich młodszych kolegów na stanowisku dyżurnego jednostki
 • Niemieccy słuchacze na stanowisku kierowania szkolnego Komisariatu Policji
 • Niemieccy słuchacze na stanowisku kierowania szkolnego Komisariatu Policji
 • W Izbie Tradycji i Historii Szkoły Policji w Słupsku
 • W Izbie Tradycji i Historii Szkoły Policji w Słupsku.
 • Wpis niemieckich policjantów do Księgi Pamiątkowej Szkoły
 • Podczas apelu porannego
 • Podczas apelu porannego
Powrót na górę strony