Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Medale, odznaczenia i wyróżnienia

Data publikacji 23.09.2015

Dziś w budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie medali i odznaczeń. Policjanci oraz pracownicy cywilni zostali uhonorowani za wzorową postawę i zasługi. Wśród odznaczonych znaleźli się również przedstawiciele służb i instytucji współpracujących z policją. Gospodarzem uroczystości był Komendant Główny Policji gen. insp. Krzysztof Gajewski, który wspólnie z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych Grzegorzem Karpińskim dekorował zasłużonych.

Medalem za Ofiarność i Odwagę za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego i mienia został odznaczony policjant ruchu drogowego z KPP w Iławie, st. asp. Zbigniew Wojciechowski. Za wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Za Długoletnią Służbę odznaczonych zostało dzisiaj 28 osób. W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego odznaką Zasłużony Policjant wyróżnionych zostało 38 funkcjonariuszy policji. Jednej z pracownic cywilnych Biura Finansów KGP – z okazji 20-lecia pracy zawodowej w Komendzie Głównej Policji – wręczono również list gratulacyjny. Medalem za Zasługi dla Policji, który jest przyznawany za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, odznaczono z kolei 25 policjantów i pracowników policji. Odznaczenie to zostało przyznane również 35 przedstawicielom służb i instytucji współpracujących z policją.

„Spotkaliśmy się dzisiaj, aby w sposób uroczysty podziękować zarówno policjantom, pracownikom cywilnym, jak i naszym gościom, z którymi na co dzień współpracujemy, a bez których nasza służba byłaby niemożliwa do zrealizowania” - powiedział Komendant Główny Policji, gen. insp. Krzysztof Gajewski.  

Głos zabrał również Wiceminister Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński, który powiedział, że „każda z kilkudziesięciu dziś odznaczonych osób może opowiedzieć swoją indywidualną historię o tym, jak buduje się w Polsce bezpieczeństwo”. Zwracając się do zebranych zaznaczył: „na to, co nazywamy bezpieczeństwem, składa się Państwa praca. (…) Za każdym razem widać w Was pasję do tego, aby dbać o bezpieczeństwo obywateli. Tego rodzaju uroczystości – to jest właśnie ten moment, aby za to podziękować".

(mb, mw / fot. M. Krupa KGP)

 

Powrót na górę strony