Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Turniej Par Patrolowych - dzień pierwszy

Data publikacji 23.09.2015

Najlepsze patrole prewencji ze wszystkich województw oraz z Komendy Stołecznej Policji rozpoczęły w słupskiej Szkole Policji rywalizację o miano najlepszego policyjnego patrolu w Polsce. Konkurencje pierwszego dnia to strzelanie, tor przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy.

Policyjne patrole, które przyjechały do Słupska to finaliści turniejów wojewódzkich. Z każdego garnizonu przyjechały po dwie najlepsze reprezentacje – łącznie 34 patrole. Tegoroczny, XXII finał kontynuuje rozpoczęty przed rokiem nowy etap w rywalizacji policjantów służb prewencyjnych - skupia się na konkurencjach, które jeszcze efektywniej eksponują najbardziej pożądane przymioty funkcjonariusza prewencji.

W porównaniu z ubiegłoroczną edycją, całkowitej zmianie uległ tor przeszkód, który zorganizowano na terenie miasta. Jego przebieg odzwierciedlać ma realia codziennej służby policjantów pionu prewencji. Przeszkodami były miedzy innymi elementy małej architektury i cieki wodne. Oprócz pokonywania przeszkód, policjanci musieli strzelać do celu w zaciemnionych kontenerach, radiowozem pokonać slalom a na końcu - udzielić pierwszej pomocy.

Trzydniowa rywalizacja w Słupsku służy nie tylko wyłonieniu najlepszych w kraju policjantów prewencji, jest też doskonałą wymianą doświadczeń dla policjantów z różnych części Polski, którzy na co dzień czuwają nad naszym bezpieczeństwem.

SP w Słupsku / ic

 • Uroczyste otwarcie finału zawodów

 • Uroczyste otwarcie finału zawodów
 • Uroczyste otwarcie finału zawodów
 • Uroczyste otwarcie finału zawodów
 • Uroczyste otwarcie finału zawodów
 • Uroczyste otwarcie finału zawodów
 • Uroczyste otwarcie finału zawodów
 • Konkurencja "Strzelanie sytuacyjne"

 • Konkurencja "Strzelanie sytuacyjne"
 • Konkurencja "Strzelanie sytuacyjne"
 • Konkurencja "Strzelanie sytuacyjne"
 • Konkurencja "Strzelanie sytuacyjne"
 • Konkurencja "Strzelanie sytuacyjne"
 • Konkurencja "Strzelanie sytuacyjne"
 • Konkurencja "Strzelanie sytuacyjne"
 • Konkurencja "Strzelanie sytuacyjne"
 • Konkurencja "Strzelanie sytuacyjne"
 • Konkurencja "Policyjny tor przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy"

 • Policyjny tor przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy
 • Policyjny tor przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy
 • Policyjny tor przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy
 • Policyjny tor przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy
 • Policyjny tor przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy
 • Policyjny tor przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy
 • Policyjny tor przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy
 • Policyjny tor przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy
 • Policyjny tor przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy
 • Policyjny tor przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy
 • Policyjny tor przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy
 • Policyjny tor przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy
 • Policyjny tor przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy
 • Policyjny tor przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy
 • Policyjny tor przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy
 • Policyjny tor przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy
 • Policyjny tor przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy
 • Policyjny tor przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy

Film Konkurencja "Strzelanie sytuacyjne"

Pobierz plik Konkurencja "Strzelanie sytuacyjne" (format mp4 - rozmiar 9.21 MB)

Film Konkurencja "Policyjny tor przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy"

Pobierz plik Konkurencja "Policyjny tor przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy" (format mp4 - rozmiar 30.64 MB)

Powrót na górę strony