Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne patrole polsko - słowackiej Policji

Data publikacji 24.09.2015

Niezmiennie od pięciu lat trwa współpraca między polską a słowacką Policją. Wspólne patrole pełnią służbę w rejonach przygranicznych powiatu żywieckiego oraz czadeckiego. Do ich głównych zadań należą działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na patrolowanych terenach.

Pierwszy wspólny partol ruszył w sierpniu 2010 roku. Od tego czasu systematycznie polscy i słowaccy policjanci dbają o bezpieczeństwo mieszkańców rejonów przygranicznych. Celem wspólnych działań jest przede wszystkim wymiana doświadczeń w wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości, wzajemna pomoc w zakresie kontaktów z obywatelami sąsiedniego państwa, reakcja na przestępstwa i wykroczenia oraz podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym.

Współpraca polskiej i słowackiej Policji, jest efektem zawartego 31 lipca 2009 roku porozumienia wykonawczego między Komendantem Głównym Policji Rzeczpospolitej Polskiej, Komendantem Głównym Straży Granicznej Rzeczpospolitej Polskiej a Ministrem Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej o wspólnych patrolach. Dzięki współpracy polsko – słowackiej bezpieczniej czują się obywatele obu państw - szczególnie w rejonach przygranicznych.

KWP w Katowicach / ic

  • Wspólne patrole polsko - słowackiej Policji
  • Wspólne patrole polsko - słowackiej Policji
  • Wspólne patrole polsko - słowackiej Policji
  • Wspólne patrole polsko - słowackiej Policji
  • Wspólne patrole polsko - słowackiej Policji
  • Wspólne patrole polsko - słowackiej Policji
Powrót na górę strony