Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

I Konferencja policjantów ruchu drogowego

Data publikacji 24.09.2015

I Konferencja policjantów ruchu drogowego odbyła się dziś w KWP w Lublinie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach programu „Poprawy bezpieczeństwa pieszych”. Udział w niej wziął Wojewoda lubelski, Prezydent Miasta, kierownictwo Policji lubelskiego garnizonu, a także przedstawiciele służb mundurowych i lubelskich instytucji. Celem spotkania było wypracowanie rozwiązań w celu zminimalizowania zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W konferencji udział wziął Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Lubelski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz Działo, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jarosław Adamski, funkcjonariusze Policji woj. lubelskiego, a także wiele innych gości - przedstawicieli świata nauki oraz  instytucji współpracujących z Policją.  Wspólnym celem spotkania było przedstawienie problematyki bezpieczeństwa na drogach, a w szczególności pieszych – niechronionych uczestników ruchu drogowego i wypracowanie rozwiązania minimalizującego udział tej grupy w zdarzeniach drogowych.

Z policyjnych statystyk wynika, że w pierwszym półroczu tego roku w woj. lubelskim doszło do 148 zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W ich następstwie  26 osób zginęło, zaś 130 odniosło obrażenia. Z kolei w całym 2014 roku policjanci odnotowali  423 wypadki z udziałem pieszych. W ich wyniku 70 osób poniosło śmierć, zaś 376 zostało rannych. Piesi to grupa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Nie chronią ich ani kaski, pasy czy poduszki powietrzne, dlatego też w konfrontacji z pojazdem, to właśnie oni ponoszą najcięższe konsekwencje, tzn. utratę życia.

Na początek konferencji głos zabrali Wojewoda Lubelski  Wojciech Wilk oraz Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, którzy podkreślili istotną rolę dzisiejszego spotkania. Chociaż liczba zdarzeń drogowych z udziałem tej grupy z roku na rok spada, nie mniej  jednak, wypadki śmiertelne z udziałem  pieszych wciąż widnieją w naszych statystykach.

O sposobach poprawy bezpieczeństwa w kontekście osób pieszych rozmawiali dzisiejsi uczestnicy. Jednym z prelegentów konferencji był dr inż. Janusz Bohatkiewicz z Katedry Dróg i Mostów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Jako sposób na poprawę bezpieczeństwa przedstawiona została  metoda uspokojenia ruchu. Jest to kształtowanie układu drogowego za pomocą środków planistycznych  i inżynieryjnych dla osiągnięcia łącznego efektu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenia ładu przestrzennego, ograniczenie zanieczyszczeń i zmniejszczenie hałasu i innych oddziaływań.

Doktor Bohatkiewicz podał przykład zaprojektowanego przed kilkoma laty  w Puławach nowatorskiego projektu drogowego „Miasteczka Holenderskiego”, który miał na celu zminimalizowanie zdarzeń drogowych. Układ komunikacyjny został przebudowany na wzór rozwiązań stosowanych w holenderskich miastach w ten sposób, by uniemożliwić, a co najmniej bardzo utrudnić, niebezpieczne poruszanie się po drogach. Służą temu m.in. progi zwalniające i pochylnie, które w przeciwieństwie do dotychczas stosowanych, uprzykrzają jazdę jedynie tym kierowcom, którzy nie zważają na ograniczenia prędkości. Liczne wyspy dla pieszych, wyniesione powierzchnie skrzyżowań wymuszają ograniczenie prędkości.

Prof. Rafał Longwic z Katedry Pojazdów Samochodowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej przestawił społeczne i ekonomiczne skutki wypadków. Z kolei o psychologicznych aspektach bezpieczeństwa w ruchu drogowym omówił  dr Wiesław Poleszak – kierownik Podyplomowych Studiów psychologii Transportu. Przedstawił też czynniki poznawcze kierowców i ich wpływ na bezpieczeństwo.

Jak wynika z policyjnych analiz, że do wypadków dochodzi nie tylko z winy kierowców, ale i samych pieszych. W pierwszym półroczu 2015 roku sami piesi spowodowali 47 wypadków drogowych. W ich wyniku 13 osób zginęło, zaś 35 zostało rannych. Do głównych przyczyn wypadków  z winy tej grupy należą:  nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazd, wejście zza pojazdu, chodzenie nieprawidłową stroną drogi, czy też stanie lub leżenie na jezdni.

Policjanci podejmują szereg działań by zminimalizować liczbę zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego i zwiększyć ich bezpieczeństwo. Warto pamiętać, że poza terenem zabudowanym na pieszych spoczywa obowiązek noszenia elementów odblaskowych. Niestety wiele osób lekceważy ten obowiązek  nie zdając sobie sprawy z tego, że chodzi o ich ochronę zdrowia  i życia. Policjanci regularnie kontrolują zatem pieszych pod kątem noszenia odblasków. Od października ub. roku stróże prawa w naszym województwie zatrzymali 4395 osób, które nie miały obowiązkowego odblasku. W 776 przypadkach skończyło się na pouczeniu, zaś w 3532 policjanci nałożyli mandaty karne.

Podczas konferencji przedstawiony został również  Wojewódzki Program Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych w Ruchu Drogowym na lata 2015 – 2016.

Zakłada on nadzór nad ruchem drogowym w obszarze bezpieczeństwa pieszych oraz zwiększenie efektywności policjantów w służbie, kształtowanie świadomości uczestników ruchu drogowego, analizę stanu bezpieczeństwa w obszarze pieszych oraz wdrażanie rozwiązań w zakresie inżynierii i infrastruktury drogowej.

(KWP w Lublinie / mw)

 

  • I Konferencja policjantów ruchu drogowego
  • I Konferencja policjantów ruchu drogowego
  • I Konferencja policjantów ruchu drogowego
  • I Konferencja policjantów ruchu drogowego
  • I Konferencja policjantów ruchu drogowego
  • I Konferencja policjantów ruchu drogowego
Powrót na górę strony