Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służby prewencyjnej w Słupsku

Data publikacji 25.09.2015

Narada naczelników Komend Wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji, odpowiedzialnych za służbę prewencyjną, zakończyła się w słupskiej Szkole Policji. W naradzie uczestniczył zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Cezary Popławski, a całość obrad poprowadziła zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP mł. insp. Anna Kuźnia.

Już tradycyjnie narada służbowa naczelników służby prewencyjnej odbywa się w trakcie XXII finału Turnieju Par Patrolowych "Patrol Roku". W obradach udział biorą naczelnicy prewencji wszystkich Komend Wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji, a także przedstawiciele Szkół Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz gospodarze placówki dydaktycznej służby prewencyjnej Policji o najdłuższych tradycjach, obchodzącej w bieżącym roku 70-lecie istnienia, czyli przedstawiciele Szkoły Policji w Słupsku. Komendant tej Szkoły insp. Jacek Gil uczestniczył w obradach wraz ze swoim zastępcą insp. Witoldem St. Majchrowiczem.
 
Narada nie mogłaby odbyć się bez udziału, nadzorującego służbę prewencyjną polskiej Policji - zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Cezarego Popławskiego, który podziękował za dotychczas osiągnięte przez służbę prewencyjną efekty, zwracając uwagę, iż przez pojęcia efektów nie należy postrzegać przez aspekt liczbowy, a przez ocenę działań Policji przez społeczeństwo. Nainsp. Popławski przypomniał również o potrzebie maksymalizacji wykorzystania dostępnych systemów informatycznych i systemów łączności, które nie tylko ułatwiają, ale i podnoszą jakość pełnionej służby.
 
Narada moderowana przez Naczelnika Wydziału Prewencji BPiRD KGP mł. insp. Roberta Kumora dotyczyła także optymalizacji zabezpieczenia prewencyjnego oraz efektywności realizacji zadań przez policjantów komórek patrolowo-interwencyjnych oraz dzielnicowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problematykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Istotnym elementem narady było przedstawienie i omówienie propozycji Priorytetów Komendanta Głównego Policji na nową perspektywę czasową - lata 2016-2018 w zakresie służby prewencyjnej.
 
Podczas narady podsumowano stan bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem terenów wodnych i przywodnych. Doświadczeniami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie garnizonu lubelskiego podzielił się podinsp. Artur Rudnik.
 
Kluczowym kapitałem Policji jest kadra, ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do służby prewencyjnej, służby, która musi mieć bezpośredni kontakt ze społeczeństwem. Stąd też nieustane poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających ograniczenie czasu na niezbędne czynności o charakterze technicznym, a tym samym rozszerzenie możliwości poświęcenia jeszcze większej uwagi obywatelowi i zgłaszanym przez niego problemom.
Rozwiązania w zakresie wykorzystania Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) do planowania dyslokacji służby oraz działań zewnętrznych na przykładzie garnizonu zachodnio-pomorskiego omówił mł. insp. Arkadiusz Popiół. W tym samym bloku tematycznym kom. Paweł Zabrocki przedstawił „Taryfikator mandatowo-punktowy” – system elektroniczny opracowany w garnizonie podlaskim.
 
Efektywna realizacja zadań o charakterze prewencyjnym nie jest możliwa bez trafnej identyfikacji zagrożeń oraz oczekiwań społecznych. W sytuacji otwartych granic niezbędną jest międzynarodowa wymiana doświadczeń, stąd też mł. insp. Zbigniew Pytka omówił rozwiązania rekomendowane przez Europol: MOCG's – mobilne zorganizowane grupy przestępcze, definicja, identyfikacja, zagrożenia, zapobieganie. Mł. insp. Tomasz Cybulski podzielił się natomiast, doświadczeniami płynącymi z Kampanii antydopalaczowej na terenie garnizonu mazowieckiego – działania systemowe z udziałem podmiotów poza policyjnych.
 
W trakcie narady mł. insp. Arkadiusz Kopczyński radca Wydziału Prewencji BPiRD KGP, jako wstęp do głębszych rozważań, przedstawił główne założenia, już realizowanych, jak i projektowanych zmian organizacyjno-prawnych w zakresie służby dzielnicowych. Problematyka ta będzie przedmiotem szerokiej dyskusji przewidzianej podczas narady, która odbędzie się w trakcie drugiego turnieju prewencyjnego - „Dzielnicowy Roku” rozgrywanego w Szkole Policji w Katowicach od 21 do 23 października 2015 roku.
 
Bardzo istotnym aspektem narady była możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń i poglądów oraz - co przyjęto już jako zasadę - omówienie poziomu realizacji wniosków stawianych podczas wcześniejszych spotkań.

(BPiRD KGP / mw)

 

 

  • Narada służby prewencyjnej w Słupsku
  • Narada służby prewencyjnej w Słupsku
  • Narada służby prewencyjnej w Słupsku
  • Narada służby prewencyjnej w Słupsku
  • Narada służby prewencyjnej w Słupsku
  • Narada służby prewencyjnej w Słupsku
  • Narada służby prewencyjnej w Słupsku
  • Narada służby prewencyjnej w Słupsku
  • Narada służby prewencyjnej w Słupsku
Powrót na górę strony