Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie akcji „Stop Dopalaczom – Żyj z pasją 2015”

Data publikacji 28.09.2015

Młodzież z kluczborskich szkół ponadgimnazjalnych podsumowała kampanię pn. „Stop Dopalaczom – żyj z pasją 2015”. Przez dwa dni uczniowie uczestniczyli w wielu warsztatach między innymi: wokalnych, tańca nowoczesnego, czy też malarskich. W akcję aktywnie włączyli się również policjanci z Kluczborka, którzy prowadzili zajęcia z samoobrony. W spotkaniach uczestniczyło ponad 300 osób.

W piątek 25 września br. w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku odbył się finał tegorocznej kampanii profilaktycznej „Stop Dopalaczom – żyj z pasją 2015”. Młodzież z kluczborskich szkół ponadgimnazjalnych przez dwa dni uczestniczyła w różnych warsztatach: wokalnych, tańca nowoczesnego, zumby, kabaretowych, fotograficznych, malarskich i samoobrony.

Celem zorganizowanej kampanii profilaktycznej „STOP DOPALACZOM – żyj z pasją 2015” jest zmniejszenie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, poprzez kształtowanie pożądanych społecznie postaw, umacnianie asertywnych zachowań, podnoszenie świadomości i wiedzy młodzieży na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą narkotyki i dopalacze.

Program ma również na celu zachęcenie młodzieży do alternatywnych form spędzania  wolnego czasu i promowania zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia. Dodatkowo kluczborscy policjanci prowadzili warsztaty z samoobrony dla uczennic szkół ponadgimnazjalnych.

Funkcjonariusze wzięli także udział w konferencji pn. „Dopalacze i inne substancje psychoaktywne”. Konferencja pod  patronatem Starosty Kluczborskiego i Burmistrza Kluczborka skierowana była do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych.

(KWP w Opolu / wf)

  • Podsumowanie akcji „Stop Dopalaczom – Żyj z pasją 2015”
  • Podsumowanie akcji „Stop Dopalaczom – Żyj z pasją 2015”
  • Podsumowanie akcji „Stop Dopalaczom – Żyj z pasją 2015”
  • Podsumowanie akcji „Stop Dopalaczom – Żyj z pasją 2015”
  • Podsumowanie akcji „Stop Dopalaczom – Żyj z pasją 2015”
  • Podsumowanie akcji „Stop Dopalaczom – Żyj z pasją 2015”
  • Podsumowanie akcji „Stop Dopalaczom – Żyj z pasją 2015”
  • Podsumowanie akcji „Stop Dopalaczom – Żyj z pasją 2015”
  • Podsumowanie akcji „Stop Dopalaczom – Żyj z pasją 2015”
Powrót na górę strony