Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przestępstwa z nienawiści - edukacja w przeciwdziałaniu agresji i kształtowaniu postaw tolerancyjnych

Data publikacji 29.09.2015

28 września 2015 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja poświęcona przestępstwom z nienawiści i tolerancji, zorganizowana przez Wojewodę Dolnośląskiego Tomasza Smolarza, a objęta patronatem przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Wojciecha Ołdyńskiego. Podczas konferencji omawiano m.in. zagadnienia dotyczące zapobieganiu przestępstwom z nienawiści oraz roli edukacji w przeciwdziałaniu agresji i kształtowaniu postaw tolerancyjnych. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli rządu i policji, udział wzięli także przedstawiciele dolnośląskich szkół i organizacji pozarządowych.

Konferencję otworzył Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz. W spotkaniu, w którym - oprócz wystąpień i prelekcji - zaplanowano także panel dyskusyjny i warsztaty poświęcone m.in. mowie nienawiści, zarządzaniu konfliktem, stereotypom i dobrym praktykom w tym zakresie, oprócz przedstawicieli Policji, udział wzięli m.in. Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich dla województwa dolnośląskiego Katarzyna Sobańska-Laskowska, Dolnośląski Wicekurator Oświaty Danuta Leśniewska oraz przedstawiciele dolnośląskich szkół i organizacji pozarządowych.

W kilkugodzinnej konferencji z ramienia dolnośląskiej Policji udział wzięli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Artur Falkowski oraz Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka podinsp. Barbara Lorenc-Żelisko, którzy omówili przestępstwa z nienawiści w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu Karnego, a także przedstawili zakres działań policji w obszarze zwalczania tego rodzaju przestępstw oraz prowadzone w tym zakresie działania profilaktyczne i szkoleniowe.

Podczas konferencji omówiono również m.in. interwencje Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przestępstw z nienawiści oraz orzecznictwo sądowe w tym zakresie, czy też praktyki antydyskryminacyjne w szkołach, realizowane w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” i konkursu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”. Ponadto przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego zaprezentowali działania zespołu ds. dialogu międzykulturowego, a fundacja Dom Pokoju zaprezentowała m.in. założenia projektu „Edukacja dla pokoju”. Jednym z przykładów działań we Wrocławiu jest też zaprezentowany podczas konferencji przez stowarzyszenie Diversja projekt „Żywa biblioteka”.

Konferencja miała na celu m.in. pokazanie dobrych praktyk, których zadaniem jest przeciwdziałanie agresji i kształtowanie postaw tolerancyjnych, a także działań na rzecz wyrównywania szans wszystkich obywateli i eliminowania stereotypowego myślenia.

(KWP Wrocław / mb)

  • Uczestnicy konferencji "Przestępstwa z nienawiści" #1
  • Uczestnicy konferencji "Przestępstwa z nienawiści" #2
  • Uczestnicy konferencji "Przestępstwa z nienawiści" #3
  • Uczestnicy konferencji "Przestępstwa z nienawiści" #4
  • Uczestnicy konferencji "Przestępstwa z nienawiści" #5
  • Uczestnicy konferencji "Przestępstwa z nienawiści" #6
Powrót na górę strony