Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Razem dla bezpieczeństwa podróżnych

Data publikacji 30.09.2015

Komenda Stołeczna Policji oraz Koleje Mazowieckie podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa podróżnych. Zawiera ono szereg inicjatyw skierowanych na przeciwdziałanie zakłóceniom porządku publicznego na dworcach, w pociągach oraz obszarach kolejowych. Umowę podpisano w siedzibie Kolei Mazowieckich w Warszawie.

Podpisany dokument sankcjonuje stale prowadzone działania Komendy Stołecznej Policji i Kolei Mazowieckich. Są one skierowane na przeciwdziałanie wykroczeniom i przestępczości dokonywanej na szkodę podróżnych, zapobieganie aktom wandalizmu, a także ochronę taboru i mienia kolejowego. Współpraca będzie kontynuowana w ramach akcji prewencyjnych, wspólnym dbaniu o bezpieczeństwo w pociągach i na dworcach. Spółka razem ze stołeczną Policją prowadziła akcje, m.in. przestrzegające przed oszustwami „na wnuczka”, „Nie daj się złowić” oraz „Bezpieczne ferie”.

- Bezpieczeństwo podróżnych jest dla nas bardzo ważne - powiedział Zastępca Komendanta Stołecznego Policji podinsp. Hubert Kowalczewski - o czym świadczy choćby wydzielony w strukturach stołecznego garnizonu komisariat kolejowy - jedna z trzech tego rodzaju jednostek w Polsce. W ciągu roku na kolei dochodzi do kilkuset kradzieży oraz kilkunastu rozbojów. To nie może pozostać bez echa. Najlepszym tego dowodem jest podpisany dziś dokument o stałej i kompleksowej współpracy. Zyskaliśmy kolejnego, ważnego partnera do rozpowszechniania wielu akcji prewencyjnych. Mamy również dostęp do monitoringu wizyjnego z pociągów, którego zapisy są wykorzystane na potrzeby prowadzonych postępowań.

W imieniu podróżnych za dotychczasową efektywną pracę oraz sformalizowanie wzajemnej współpracy podziękował Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny „Kolei Mazowieckich - KM” sp. z o.o. Artur Radwan. - Punktualność i bezpieczeństwo podróżnych są dla nas priorytetowe. Zależy nam na komforcie podróżujących naszymi kolejami, dlatego też podejmujemy wszelkie sposoby na jego poprawę - dodał dyrektor.

Sprawy dotyczące bezpieczeństwa na obszarach kolejowych garnizonu stołecznego oraz problemy związane z bezpieczeństwem podróżnych i obsługą pociągów są tematem wielu spotkań i rozmów z udziałem stołecznej Policji. Podpisane porozumienie obejmuje nie tylko wspólne działania zapewniające bezpieczeństwo na obszarach kolejowych, ale przede wszystkim wzajemną wymianę informacji i doświadczeń.

Stołeczni policjanci rozpoczęli w tym roku cykl szkoleń dla drużyn konduktorskich z zakresu zachowania się w przypadku zaistnienia zagrożeń terrorytycznych, sposobów postępowania w przypadku łamania przepisów porządkowych, związane na przykład z przejazdami kibiców. Swoją wiedzą z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych podzielili się również policyjni psycholodzy.

Wspólne działania Policji i Kolei Mazowieckich są nasilone podczas letnich i zimowych wyjazdów turystycznych, przejazdów na imprezy masowe (mecze, koncerty), przejazdów pasażerskich w weekendy i święta oraz przejazdów pociągów międzynarodowych.

(KSP / mw)

  • Razem dla bezpieczeństwa podróżnych
  • Razem dla bezpieczeństwa podróżnych
  • Razem dla bezpieczeństwa podróżnych
Powrót na górę strony