Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie dowódców oddziałów prewencji

Data publikacji 01.10.2015

W słupskiej Szkole Policji trwa spotkanie Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Cezarego Popławskiego z szefami policyjnych oddziałów prewencji. Na czterodniowe spotkanie, ze wszystkich garnizonów w Polsce, przyjechali dowódcy Oddziałów Prewencji Policji oraz dowódcy Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji.

Tematyka dzisiejszego dnia obrad poświęcona jest omówieniu i podsumowaniu ćwiczeń dowódczo-sztabowych „Dywersja”, w których uczestniczyły Oddziały Prewencji Policji z północnej Polski. Ćwiczenia odbyły się w słupskiej szkole Policji oraz na terenach Słowińskiego Parku Narodowego. Obradom towarzyszyć będą również popołudniowe pokazy taktyki działań pododdziału Policji, które zostały przygotowane przez policjantów Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

Moderatorem spotkania jest dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. Krzysztof Lis, który omówił organizację i przebieg „I Turnieju Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji”, które odbyły się w Szkole Policji w Słupsku w czerwcu tego roku.  Wzięły w nich udział plutony prewencji  ze wszystkich garnizonów Policji, a zwycięzcą zespołem okazał się pluton z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie.

Trwające w Słupsku spotkanie jest  także miejscem wymiany doświadczeń między dowódcami z poszczególnych garnizonów, a także stwarza możliwość omówienia bieżących spraw w przedstawicielami Komendy Głównej Policji.

W trakcie poprzednich dni obrad omówiono już  między innymi funkcjonowanie poddziałów honorowych w poszczególnych jednostkach oraz służby policjantów z oddziałów zwartych na terenach przywodnych i akwenach podczas zakończonego sezonu letniego.

Spotkanie zakończy się w piątkowe południe.

(SP Słupsk / mb)

  • Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Cezary Popławski przyjmuje meldunek o gotowości do rozpoczęcia spotkania
  • Powitanie uczestników spotkania przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji insp. Cezareo Popławskiego
  • Przebieg spotkania moderował dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. Krzysztof Lis
  • Spotkanie dowódców oddziałów i pododdziałów prewencji z Zastępcą Komendanta Głownego Policji #1
  • Spotkanie dowódców oddziałów i pododdziałów prewencji z Zastępcą Komendanta Głownego Policji #2
  • Spotkanie dowódców oddziałów i pododdziałów prewencji z Zastępcą Komendanta Głownego Policji #3
  • Spotkanie dowódców oddziałów i pododdziałów prewencji z Zastępcą Komendanta Głownego Policji #4
  • Spotkanie dowódców oddziałów i pododdziałów prewencji z Zastępcą Komendanta Głownego Policji #5
  • Spotkanie dowódców oddziałów i pododdziałów prewencji z Zastępcą Komendanta Głownego Policji #6
  • Spotkanie dowódców oddziałów i pododdziałów prewencji z Zastępcą Komendanta Głownego Policji #7
Powrót na górę strony