Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja szkoleniowa i narada sużbowa pionu ruchu drogowego

Data publikacji 01.10.2015

W dniach 29 – 30 września br. w Mielnie odbyła się konferencja szkoleniowa dotycząca projektu „WIDOCZNIE – EKOLOGICZNIE” połączona z naradą służbową kadry kierowniczej pionu ruchu drogowego.

Celem spotkania była m.in. promocja programów z zakresu edukacji ekologicznej niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie całego kraju oraz podsumowanie dotychczasowych działań Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

„WIDOCZNIE – EKOLOGICZNIE” to kolejna kampania zachodniopomorskiej drogówki  i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w której zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa na drodze połączono z edukacją ekologiczną uczestników ruchu drogowego.

Celem projektu jest zachęcanie pieszych i rowerzystów do korzystania z elementów odblaskowych oraz promocja rowerów jako ekologicznych środków transportu, mogących stanowić alternatywę dla samochodów.

Zorganizowana w ramach kampanii konferencja miała na celu prezentację założeń programu „WIDOCZNIE – EKOLOGICZNIE” oraz wymianę doświadczeń w zakresie działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na terenie całego kraju.

W wydarzeniu udział wzięli naczelnicy wydziałów ruchu drogowego oraz prewencji i ruchu drogowego wszystkich garnizonów polskiej Policji, przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Szkoły Policji w Katowicach.

Podczas konferencji Pan Jerzy Sarnowski – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie przedstawił zasady działalności Funduszu oraz podejmowane w ostatnich latach działania w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Kolejnym punktem spotkania było omówienie przez mł. insp. Grzegorza Sudakowa – Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie założeń i sposobu realizacji projektu „WIDOCZNIE – EKOLOGICZNIE” oraz pozostałych projektów edukacyjnych realizowanych przez zachodniopomorską drogówkę i WFOŚiGW w Szczecinie.

W ramach wymiany doświadczeń przedstawione zostały także działania podejmowane przez wybrane garnizony Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W dniu 30 września br. odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej pionu ruchu drogowego z udziałem nadinsp. Cezarego Popławskiego – Zastępcy Komendanta Głównego Policji, insp. Leszka Jankowskiego – Zastępcy Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Podczas narady omówiono m. in. stan bezpieczeństwa ruchu drogowego za okres 8 miesięcy 2015 roku oraz efektywność pracy policjantów ruchu drogowego. Mając na względzie nadchodzący okres jesienno-zimowy, szczególnie dużo miejsca poświęcono bezpieczeństwu pieszych, w tym realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych w Ruchu Drogowym na lata 2015 - 2016. Zastępca Komendanta Głównego Policji pozytywnie ocenił dotychczasowe działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza pieszych, czego odzwierciedleniem jest spadek liczby wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.  

(KWP Szczecin / mb)

  • Uczestnicy konferencji szkoleniowej i narady sużbowej pionu ruchu drogowego
  • Uczestnicy konferencji szkoleniowej i narady sużbowej pionu ruchu drogowego
  • Uczestnicy konferencji szkoleniowej i narady sużbowej pionu ruchu drogowego
Powrót na górę strony