Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rok akademicki 2015 / 2016 w WSPol rozpoczęty

Data publikacji 02.10.2015

Gdy rozbrzmiała pieśń i usłyszeć można było słowa „Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus…” stało się jasne, że nowy rok akademicki w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczął się na dobre. 1114 studentów, w tym 636 funkcjonariuszy otrzymało indeksy i rozpoczęło naukę na studiach I i II stopnia w Uczelni o ponad 60-letniej tradycji w kształceniu przedstawicieli służb mundurowych w Polsce. Po kilku latach nauki studenci otrzymają to, o czym marzą – dyplom WSPol. W uroczystości wziął udział również Komendant Główny Policji, gen.insp. Krzysztof Gajewski.

2 października 2015 r. o godz. 10.00 w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015 / 2016. Na ten dzień – jak i na wyniki rekrutacji – czekało wielu studentów. Z blisko 2500 podań złożonych podczas tegorocznej rekrutacji –  z uwagi na limit przyjęć – przyjętych na studia I i II stopnia zostało 1114 studentów. Po otrzymaniu indeksów i legitymacji studenckich, rozpoczął się kolejny etap w ich życiu, etap, który być może wpłynie na wybór przez nich drogi zawodowej. Nie każdy rozpoczynający studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zostanie policjantem, strażnikiem granicznym. Ale każdy zostanie właściwie przygotowany do pracy zarówno w administracji rządowej i samorządowej, jak i w służbach mundurowych.

Inauguracja

Inauguracja nowego roku akademickiego  rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru, odegraniu hymnu państwowego i przemówienia okolicznościowego gospodarza uczelni – insp. dr. Piotra Bogdalskiego, który powitał wszystkich gości, a następnie zwrócił się do osób najważniejszych na inauguracji, czyli studentów, którzy stają się członkami społeczności akademickiej WSPol: Drodzy Państwo, jesteście członkami społeczności akademickiej, która ma wieloletnią tradycję. Już ponad 60 lat ta Uczelnia kształci kadry, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny w tym kraju. To, jak wiele więzi łączy nas ze środowiskami zewnętrznymi widać po obecnych na sali naszych gościach, którzy przyjechali z całego kraju. To też gwarancja tego, że będziecie mogli Państwo w najlepszych warunkach korzystać z wiedzy naszych nauczycieli akademickich, którzy w większości noszą mundury. Łączą więc w sobie przymiot profesjonalizmu z przymiotem akademickości. To jest taka mieszanka, która z całą pewnością będzie czymś szczególnym. Czymś, co gwarantuje, że wiedza i umiejętności, które tu zdobędziecie, będą tą wiedzą i umiejętnościami, które w praktyce będą mogły być wykorzystywane dla dobra formacji odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Tego jesteśmy w stanie was nauczyć i to jesteśmy w stanie od was wyegzekwować. Jest też coś, co chciałbym, abyście mieli na względzie od pierwszych dni waszej służby społeczeństwu. Chciałbym abyście pamiętali o tych słowach, które znajdują się na sztandarze naszej uczelni. Zwróćcie uwagę. Tam jest napisane Patria et Lex,  czyli ojczyzna i prawo. To coś, co tak naprawdę nie jest tylko zwykłym słowem. Ma w sobie olbrzymi ładunek emocjonalny i jest też przeslaniem i misją wszystkich, tak samo jak słowa umieszczone na szablach, które trzyma poczet sztandarowy, czyli: Honor i Ojczyzna. Chciałbym żebyście Państwo to wiedzieli i starali się zachować nie tylko tutaj, będąc w murach tej uczelni, ale abyście Państwo starali się z tego zrobić przesłanie dla swojego życia prywatnego. To coś, czego wymagamy od studentów naszej uczelni. Macie nieść pomoc społeczeństwu, macie chronić ojczyznę, macie szanować prawo. To jest coś czego nigdy nie powinniście zapomnieć…

Komendant - Rektor WSPol w Szczytnie zwrócił uwagę ponadto na kwestię związaną z doktoratami, które w tej uczelni były bronione w ubiegłym roku. Jak podkreślił to też wskazuje na to, jaką kadrą akademicką ta uczelnia dysponuje. Podkreślił również, że w mijającym roku akademickim dwie przedstawicielki spośród doktorantów szkoły otrzymały nagrody ogólnopaństwowe. Była to Pani dr Justyna Jurczak, która uzyskała stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przyznawane jest naukowcom prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem w skali narodowej. Komendant - Rektor pogratulował Pani dr i jej promotorowi - prof. Andrzejowi Urbanowi. - Gratuluję również Panu profesorowi Bernardowi Wiśniewskiemu, który z kolei był promotorem Pani dr Magdaleny Gikiewicz. Pani doktor jest nauczycielem akademickim naszej bratniej szkoły – Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Pani Magdalena otrzymała nagrodę przyznaną przez Związek Powiatów Polskich, nagrodę za pracę poświęconą tematyce zarządzania kryzysowego. To, że mamy tak dobrych nauczycieli akademickich jest gwarantem tego, że studenci trafiają w dobre ręce. To również wskazuje na pozycje i jakość pracy tej szkoły - powiedział insp. dr Piotr Bogdalski. - Szanowni Państwo chciałbym życzyć wszystkim studentom i kadrze WSPol w Szczytnie wszystkiego dobrego w nowym roku akademickim 2015 / 2016, który uważam za otwarty - powiedział.

Po przemówieniu nastąpił najważniejszy punkt uroczystości – Immatrykulacja. Wyróżnieni studenci, po złożeniu roty ślubowania na sztandar Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, otrzymali z rąk  Komendanta-Rektora WSPol indeksy.

Następnie mł. insp. dr Krzysztof Łojek – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol wręczył 12 osobom dyplomy uzyskania stopnia naukowego doktora. Po wręczeniu wyróżnień przyszedł czas na przemówienia gości. Pierwszy zabrał głos gen. insp. Krzysztof Gajewski –  Komendant Główny Policji: - Szanowni Państwo, to również dla mnie wielki dzień, bo 30 lat temu, właśnie 1 października to ja byłem na waszym miejscu, to ja w stroju podchorążego inaugurowałem swoją przygodę z nauką na wyższym poziomie. To prawda i tej prawdy nie da się ukryć, że minęło 30 lat. Zwracam się przede wszystkim do studentów. To jest wasz dzień, ale musicie pamiętać o tym, o czym mówił Komendant-Rektor. O wartościach, które są na płacie sztandaru, o napisach, które są na szablach wojskowych, o tym, że przyszliście tu po, aby zdobyć wiedzę. Ta społeczność akademicka, grono profesorskie, które jest tutaj licznie zgromadzone, jest po to, by wam to umożliwić. To wy musicie nauczyć się tego, że Wy macie zdobywać tę wiedzę. To nie jest zadanie grona akademickiego, żeby – mówiąc trywialnie –wtłoczyć wam tę wiedzę do głowy. To wy musicie wykazywać inicjatywę. To wy musicie dążyć do tego, aby tę wiedzę zdobyć, bo ta wiedza będzie wam potrzebna., aby osiągać coraz wyższy etap rozwoju zawodowego, ale też naukowego. Tego z całego serca wam życzę.

Komendant Główny Policji życzył studentom, by czas spędzony w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie był również czasem radości i zdobywaniem nowych znajomości, ale i czasem pamięci o wypisanych na sztandarze hasłach, o wartościach, które powinny przyświecać studentom. -  Życzę wam, abyście w komplecie, jak tutaj jesteście, doczekali tego momentu zakończenia studiów, żeby ten okres był okresem, który będziecie bardzo miło wspominać po latach, tak jak ja dzisiaj. - dodał gen.insp. Krzysztof Gajewski.

Po komendancie głównym odczytano listy od: Pani Teresy Piotrowskiej – Ministra Spraw Wewnętrznych, Pani prof. dr hab. Leny Kolarskiej-Bobińskiej – Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Pan Ministraa Pawła Solocha - Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Głos zabrała również Pani Beata Bublewicz –  poseł na sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych.

W tym roku, jak i w latach ubiegłych, wzorem tradycji, o oprawę muzyczną  inauguracji roku akademickiego WSPol, zadbał chór z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, który zaśpiewał  pieśni Gaudeamus Igitur oraz Gaude Mater Polonia.

Równie ważne, co immatrykulacja, było wręczenie wyróżnień dla dwóch profesorów. Z rąk Komendanta Głównego Policji prof. zw. dr hab. Emil Pływaczewski otrzymał Order Oficerski Odrodzenia Polski, natomiast prof. zw. dr hab. Kuba Jałoszyński – Brązowy medal Za Zasługi dla Policji.

Na zakończenie tego akademickiego wydarzenia wykład inauguracyjny pt. Ochrona danych osobowych jako niezbędny element systemu prawnego państwa wygłosił Pan Andrzej Lewiński – Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016 w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, oprócz studentów oraz kadry Uczelni, udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, komendanci wojewódzcy i szkół Policji, dyrektor CLKP, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, służb mundurowych, duchowieństwa, uczelni wyższych, a także przedstawiciele Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy.

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie uczniowie przystępują do nauki na studiach I i II stopnia na kierunkach administracja, kryminologia i bezpieczeństwo wewnętrzne. Podczas tegorocznej rekrutacji 579 osób wyraziło chęć podjęcia nauki na kierunku kryminologia (przyjęto 209 osób – studia I stopnia), 1722 na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (przyjęto 370 osób – studia I stopnia oraz 535 – studia II stopnia). Naukę na studiach podyplomowych rozpoczęło 349 studentów.

Oferta kształcenia

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie ma również w swojej ofercie kształcenia wiele ciekawych propozycji studiów podyplomowych. Szczegóły można znaleźć na stronie www.wspol.edu.pl.

(WSPol w Szczytnie / mw)

 

  • Rozpoczęcie roku akademickiego 2015 / 2016 w WSPol w Szczytnie
  • Rozpoczęcie roku akademickiego 2015 / 2016 w WSPol w Szczytnie
  • Rozpoczęcie roku akademickiego 2015 / 2016 w WSPol w Szczytnie
  • Rozpoczęcie roku akademickiego 2015 / 2016 w WSPol w Szczytnie
  • Rozpoczęcie roku akademickiego 2015 / 2016 w WSPol w Szczytnie
  • Rozpoczęcie roku akademickiego 2015 / 2016 w WSPol w Szczytnie
  • Rozpoczęcie roku akademickiego 2015 / 2016 w WSPol w Szczytnie
  • Rozpoczęcie roku akademickiego 2015 / 2016 w WSPol w Szczytnie
  • Rozpoczęcie roku akademickiego 2015 / 2016 w WSPol w Szczytnie
Powrót na górę strony